Рекомендації круглого столу «Охорона здоров’я учасників АТО»

591

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я,  м. Київ,13.02.2015
В обговоренні питань щодо надання медичної допомоги пораненим на полі бою, проведення психологічної та медичної реабілітації, протезування учасників АТО взяли участь представники Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю, представники Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства соціальної політики України, Національної академії медичних наук України, керівники медичних та науково-виробничих закладів, громадських організацій.

З метою надання якісної медико-психологічної та реабілітаційної допомоги учасникам антитерористичної операції, необхідне термінове створення єдиної системи надання допомоги із застосуванням в межах компетенції, функціональних можливостей державних органів та відомств, зокрема: визначення стану сучасної клінічної бази для проведення реконструктивних, відновних нейрохірургічних втручань з подальшою реабілітацією; фізична реабілітація та рекреація як напрямки відновлення здоров’я; санаторно-курортне лікування; відновлення кісток кінцівок за допомогою сучасних технологій.

Учасники круглого столу підтримали пропозиції народних депутатів України: Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Богомолець О. В., заступника Голови Комітету з питань охорони здоров’я  Сисоєнко І. В., Голови Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю Третьякова О. Ю. щодо необхідності створення при Кабінеті Міністрів України Координаційної ради з питань психологічної та медичної реабілітації, проведення протезування, із залученням всіх зацікавлених міністерств та відомств. Водночас, було наголошено на необхідності виділення цільових коштів з Державного бюджету на фінансування протезування та проведення медичної, психологічної реабілітації для учасників АТО та постраждалого мирного населення в зоні проведення АТО на базі медичних та санаторно-курортних закладів України.

Було підтримано пропозицію розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про реабілітацію» та внести зміни до  Закону України «Про курорти».
За підсумками обговорення учасники заходу ухвалили низку рекомендацій:
 
Верховній Раді України:

 1. Удосконалити нормативно-правові акти з питань адаптації існуючих систем управління охорони здоров’я в умовах бойових дій, зокрема, впровадження багаторівневої структури надання допомоги пораненим, надання екстреної медичної допомоги протягом першої години після поранення; надання кваліфікованої медичної допомоги тощо.
 2. Провести спільне засідання Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я та Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю з метою розробки дієвих заходів щодо вдосконалення та адаптації нормативно-правової бази з питань надання своєчасної та якісної медичної допомоги в умовах бойових дій, забезпечення дієвої системи реабілітації учасників АТО.
 3. Розробити проект Закону України «Про реабілітацію» та «Про внесення змін до Закону України «Про курорти» та подати зазначені законопроекти на розгляд Верховної Ради України.

Кабінету Міністрів України:
1. Провести у 10-денний строк інвентаризацію та паспортизацію медичних закладів різних форм власності та відомчої підпорядкованості, в тому числі санаторно-курортних закладів, які мають матеріально-технічне оснащення та фахівців для проведення медичної реабілітації учасників АТО. Надати переліки зазначених медичних закладів Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

 1. Створити Координаційну Раду з питань психологічної та медичної реабілітації, проведення протезування, з залученням міністерств та відомств.
 2. Надати доручення закладам охорони здоров’я всіх форм власності та відомчого підпорядкування з підготовки до розгортання (у разі необхідності) медичних відділень з надання медичної допомоги  учасникам АТО.
 3. Забезпечити розробку та виробництво вітчизняними підприємствами:
 • сучасного броньованого спеціального медичного транспорту, оснащеного реанімаційним обладнанням, для максимально швидкого транспортування поранених з зони проведення АТО;
 • сучасних технологій та засобів для надання невідкладної допомоги на полі бою;
 • вітчизняних протезів, ортезів і біоматеріалів для протезування учасників АТО та постраждалих в зоні проведення АТО.

5. Передбачити виділення коштів з Державного бюджету України на фінансування протезного лікування та проведення медичної та психологічної реабілітації учасників АТО та постраждалих в зоні проведення АТО.
6. Спростити процедуру передачі Міністерством охорони здоров’я України спеціального медичного транспорту та обладнання для використання в зоні проведення АТО.
7.  Розробити та затвердити механізм відшкодування вартості лікарських засобів, що застосовуються підчас надання медичної допомоги пораненим в зоні проведення АТО.  
8. Створити центральний орган виконавчої влади з питань діяльності курортів, основними завданнями якого будуть:

 • реалізація державної політики у сфері діяльності курортів;
 • підготовка пропозицій до проектів загальнодержавних програм і напрямків розвитку курортів;
 • координація діяльності курортних закладів (незалежно від форми власності), пов’язана з використанням лікувальних ресурсів, а також діяльності підприємств, установ та організацій, які обслуговують курорти;
 • здійснення контролю за дотриманням державних стандартів у сфері санаторно-курортного лікування та відпочинку;
 • організація на державному рівні поетапної медичної реабілітації учасників АТО та постраждалих під час проведення АТО (стаціонар, санаторій, поліклініка).

Міністерству охорони здоров’я України:

 1. Розробити оновлену редакцію стандартів надання невідкладної та кваліфікованої медичної допомоги пораненим на полі бою, з урахуванням досвіду вітчизняних фахівців, які надавали допомогу пораненим, та міжнародного досвіду (зокрема, Ізраїлю).
 2. Затвердити національний стандарт «Аптечка медична індивідуальна», адаптований до стандартів країн ЄС та Ізраїлю.
 3. Розробити стандарти проведення медичної та психологічної реабілітації для постраждалих учасників АТО та мирних мешканців, які проживали в зоні проведення АТО.
 4. Надати пропозиції щодо створення на базі державних підприємств/установ МОЗ України центрів з реабілітації поранених та постраждалих в зоні проведення АТО.
 5. Провести нараду керівників підрозділів з охорони здоров’я ОДА з метою координації проведення лікування та реабілітації поранених та постраждалих в зоні проведення АТО.
 6. Забезпечити участь кваліфікованих спеціалістів, в тому числі, психологів, у відборі військовозобов’язаних через лікарські комісії військових комісаріатів, спільно зі структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій.
 7. Спільно із Міністерством освіти і науки України затвердити вимоги до медичної спеціальності за фахом «фізична та медична реабілітація».
 8. Розробити єдиний реєстр поранених учасників АТО, із зазначенням їх кількості та характеру.
 9. Відновити роботу військових кафедр у вищих медичних учбових закладах.

Міністерству освіти і науки України:
            Розробити та затвердити медичну спеціальність за фахом «фізична та медична реабілітація», розробити кваліфікаційні вимоги, програму навчання та внести свої пропозиції щодо внесення зазначеної спеціальності до Національного класифікатора України – «Класифікатора професій ДК 003:2010».
Міністерству соціальної політики України:

 1. На базі Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (м. Харків) створити Координаційну раду з питань ортопедії та протезування.
 2. Терміново створити єдиний відкритий реєстр державних та приватних підприємств, що надають послуги з протезування, протезобудування та відновлення працездатності, поширити інформацію серед закладів охорони здоров’я.
 3. Проводити протезування та протезобудування на базі спеціальних вітчизняних закладів з протезування (з обов’язковим залученням розробок українських науково-дослідних інститутів даного профілю).

Міністерству інформаційної політики України:
Спільно з Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством соціальної політики України забезпечити інформування населення через засоби масової інформації щодо вітчизняних наукових розробок та досягнень з протезування, про державні та приватні підприємства, що надають послуги з протезування, протезобудування та відновлення працездатності.
Науковому та експертному середовищу:

 1. Започаткувати регулярне проведення робочих семінарів, круглих столів з питань медичної та психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО та мирних мешканців, які перебували в зоні проведення АТО.
 2. Розробити науково-методичні матеріали щодо адаптації існуючих систем управління охороною здоров’я до умов бойових дій та проведення заходів з медичної та психологічної реабілітації учасників АТО.