Результати Громадського обговорення щодо присвоєння ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» імені Ю. І. Кундієва

551

Керуючись ч.5 ст.3 Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам прав власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012р. № 989 «Про затвердження порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», та у відповідності до рішення Загальних зборів колективу Державної Установи «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України» було порушено питання про проведення громадського обговорення щодо присвоєння ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» імені Юрія Ілліча Кундієва.  2 місяців (з 14 березня по 14 травня 2017 року).
Впродовж 2 місяців, з 14 березня по 14 травня 2017 року, тривали громадські обговорення щодо присвоєння ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» імені Юрія Ілліча Кундієва.

На разі можемо підбити підсумки процедури. 

В Громадському обговоренні взяли участь 59 установ різної підпорядкованості. Зокрема установи:

 • Національної академії наук України,
 • Національної академії медичних наук України,
 • Міністерства охорони здоров’я України,
 • Міністерства освіти і науки України,
 • громадські організації та інші.

За період Громадського обговорення колективом ДУ «Інститут медицини праці НАМН» було проведено загальні збори трудового колективу і 6 конференцій з обговорення пропозицій і зауважень щодо порушеного питання. 

Пропозиції щодо підтримки, які надійшли від Установ Національної академії медичних наук України:

 1. ДУ "Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України";
 2. ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України";
 3. ДУ “Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломийченка НАМН України”;
 4. ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України";
 5. ДУ "Інститут медичної радіології ім. С.М. Григор'єва НАМН України";
 6. ДУ "Інститут спадкової патології НАМН України";
 7. ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України";
 8. ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»;
 9. ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України";
 10. ДУ " Інститут гематології та трансфузіології НАМН України";
 11. ДУ "Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України";
 12. ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України";
 13. ДУ "Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України";
 14. ДУ " Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України";
 15. ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України";
 16. Відділення клінічної медицини НАМН України;
 17. ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України";
 18. ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»;
 19. ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»;
 20. ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»;
 21. ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»;
 22. ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»;
 23. ДУ "Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України";
 24. ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України";
 25. ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України";
 26. ДУ "Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України";
 27. ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України";
 28. ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України".

Пропозиції щодо підтримки, які надійшли від Установ Національної академії наук України:

 1. Загальні збори Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України;
 2. "Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України";
 3. Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України і НАН України;
 4. ДУ " Інститут технічних проблем магнетизму НАН України". 

Пропозиції щодо підтримки, які надійшли від вищих навчальних закладів:

 1. Кафедра загальної гігієни та екології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»;
 2. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
 3. ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»;
 4. "Вінницький національний медичний університет iм. М.І. Пирогова МОЗ України";
 5. Навчально-науковий Інститут екологічної безпеки Національного авіаційного університету МОН України;
 6. Кафедра гігієни праці і професійних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
 7. Українська військово-медична академія;
 8. Національний університет фізичного виховання і спорту України МОН України;
 9. Кафедра загальної гігієни ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
 10. Музей хвороб людини Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького;
 11. Засідання Вченої ради медичного факультету №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол №8 від 10.05.2017р.).

Пропозиції щодо підтримки, які надійшли від Установ Міністерства охорони здоров’я України: 

 1. ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини»;
 2. ДП "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України";
 3. ДУ " Київський міський лабораторний центр МОЗ України";
 4. ДП "Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України";
 5. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України;
 6. "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І. Медведя МОЗ України";
 7. ДП «Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості МОЗ України».

Пропозиції щодо підтримки, які надійшли від громадських організацій та інших:

 1. ДП «Київський науково-дослідний інститут незалежних експертиз»;
 2. ГО "Всеукраїнська асоціація інфекціоністів";
 3. Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
 4. ГО " Спілка учасників, ветеранів, інвалідів АТО та бойових дій";
 5. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
 6. Державна служба України з питань праці (Держпраці);
 7. Головне управління Держпраці у Київській області;
 8. Рада Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я;
 9. ДП «Редакція журналу «Охорона праці»;
 10. Всеукраїнська громадська організація ім. М.І. Пирогова «Військова медицина України». 

Всі учасники громадського обговорення висловили свою думку і надіслали на адресу ДУ «Інститут медицини праці НАМН» пропозиції з приводу присвоєння ДУ «Інститут медицини праці НАМН» імені Ю.І. Кундієва. Слід відзначити, що всі пропозиції містили слова пошани Юрію Іллічу Кундієву та підтримку на адресу колективу, який порушив дане питання.  Наведемо деякі з них:
______________________________________________________________________


«… Багато хто з нас особисто знав і спілкувався з Юрієм Іллічем. Це дійсно була людина надзвичайної ерудиції, з великим досвідом, широковідомий серед науковців-гігієністів усього світу. У вищій мірі є справедливим і правильним присвоїти Інституту ім’я Юрія Ілліча, адже не тільки його трудова діяльність була тісно переплетена з Інститутом, але й 50 –літня історія Інституту, його наукові досягнення в великій мірі пов’язані з іменем цієї великої Людини»                                                                                                                  

     Колектив кафедри загальної гігієни та екології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»


«… Ю.І. Кундієв був видатним вченим сучасності. Сподіваємось на позитивне рішення по присвоєнню ДУ «Інститут медицини праці НАМН» ім’я Ю.І. Кундієва. Вважаю, що цей крок буде найкращим вшануванням пам’яті академіка Ю.І. Кундієва та сприятиме продовженню найкращих традицій вітчизняної науки.»
                                                                                                                                             
     Директор ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України» В.В. Бойко


«… За 50 років діяльності на керівній посаді Ю.І. Кундієв разом з колективом створив сучасний науково-дослідний інститут світового рівня, що здобув визнання у міжнародних наукових колах»

       В.о. головного редактора ДУ «Редакція журналу «Охорона праці»  Л.М. Солодчук


«… Академік Кундієв – …блискучий організатор, авторитетний діяч медичної спільноти України. Його ім’я буде символом спадкоємності традицій, які закладені Юрієм Іллічем. Патріотизм, гідне служіння людям та Державі, дотримання принципів медичної етики, наукової чесності – ось ті орієнтири, якими прямував Юрій Ілліч».

       Від колективу ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентронехрургії НАМН України» директор – Щеглов Д.В.« … Академік Кундієв створив сучасний науково-дослідний інститут світового рівня, що отримав визнання спочатку на теренах бувшого СРСР, а потім і світової медичної спільноти. Лідер Української школи гігієністів, один з ініціаторів міжнародного співробітництва України в галузі медицини»
                                                                                                                                                      

       Директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» М.Д. Тронько


«… Хоча Ю.І. Кундієв пішов з життя, але його наукова спадщина залишаться в історії медичної науки, а учні школи, яку він створив, продовжують втілювати його наукові ідеї в життя».
                                          
       Директор ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» В.І. Задорожна


« … на засіданні Загальних зборів 12.04.2017 р. пропозиція була одностайно схвалена. Його наукове і громадське життя є прикладом наслідування для майбутніх поколінь українських вчених».
                                                                                                                                                        
         Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, академік В.Г. Кошечко


«… Ю.І. Кундієв – унікальна людина і вчений за своїми моральними, етичними якостями, з науковим організаторським таланом. Йому було присуджено (другу !) Державну премію в галузі науки і техніки України за цикл робіт: «Важкі метали, як небезпечні для людини забруднювачі навколишнього середовища України». Відомо, всім, яку Велику роботу він провів в НАМН України. Ю.І. Кундієв так багато зробив для розвитку медичної науки в Україні і в самому Інституті, що повністю заслуговує, щоб його іменем був названий Інститут медицини праці».

          Директор Музею хвороб людини Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, академік НАМН України – Д.Д. Зербіно