Спільно з СБУ Академія визначатиме об’єкти критичної інфраструктури в сфері охорони здоров’я

1105

МІЖВІДОМЧА СПІВПРАЦЯ
З метою вирішення питань про встановлення критеріїв віднесення об’єктів інфраструктури у сфері охорони здоров’я до критичної інфраструктури, оцінки загроз та формування заходів реагування на них і підготовки пропозицій до проекту Закону України «Про критичну
інфраструктуру та її захист», Президія Національної академії медичних наук України постановила створити експертну групу з числа фахівців НАМН України та співробітників Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України.

Така міжвідомча співпраця зініційована Службою безпеки України, що зумовлено в першу чергу виконанням Указу Президента України від 16 січня 2017 № 8  «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29.12.2016 «Про вдосконалення заходів забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури України».

Про це 22 червня 2017 р. на засіданні Президії НАМН України доповів представник СБ України.

Згідно зі згаданим Указом Президента Кабінет Міністрів України за участю Національного інституту стратегічних досліджень нині розробляє Концепцію створення державної системи захисту критичної інфраструктури, а також план заходів щодо її реалізації, а після їх схвалення буде розроблено законопроект «Про критичну інфраструктуру та її захист».

До цього робочого органу при НАМН України увійдуть представники Національної академії медичних наук України, а також Служби безпеки України.

Найближчим часом міжвідомча група визначить перелік об’єктів та сфер критичної інфраструктури у медичній сфері, наявних загроз їх функціонування, а також необхідних заходів, спрямованих на організацію їх сталої діяльності. Ці експертні дані будуть враховані при розробці відповідного законопроекту "Про критичну інфраструктуру та її захист".

Нагадаємо, раніше уже були створені аналогічні міжвідомчі групи при Міністерствах інфраструктури та соціальної політики України, при Національному банку України тощо для побудови єдиної державної системи захисту об’єктів та сфер критичної інфраструктури.

Система захисту критичної інфраструктури представляє сукупність організаційних і технічних заходів для забезпечення захисту секторів критичної інфраструктури від різних погроз (терористів, диверсантів, екстремістів), у разі появи надзвичайних або кризових ситуацій, та і від наслідків ненавмисних дій, які могли б нанести збитки для критичної інфраструктури.

Ефективна система захисту критичної інфраструктури повинна успішно протистояти різним загрозам при адекватному рівні охоронних заходів, залежно від значення сектора критичної інфраструктури, потенційних загроз і їх можливих наслідків.

Для довідки:

Критична інфраструктура – сукупність об’єктів інфраструктури держави, які є найбільш важливими для економіки та промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення і виведення з ладу або руйнування яких може мати вплив на національну безпеку і оборону, природне середовище, призвести до значних фінансових збитків та людських жертв.

Об’єкти критичної інфраструктури – підприємства та установи (незалежно від форми власності) таких галузей, як енергетика, хімічна промисловість, транспорт, банки та фінанси, інформаційні технології та телекомунікації (електронні комунікації), продовольство, охорона здоров’я, комунальне господарство, що є стратегічно важливими для функціонування економіки і безпеки держави, суспільства та населення.

  • Кабінет Міністрів України за участю Національного інституту стратегічних досліджень розробляє Концепцію створення державної системи захисту критичної інфраструктури, а також план заходів щодо її реалізації. Це відбувається на виконання Указу Президента України від 16 січня 2017 р. № 8 "Про введення у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про вдосконалення заходів забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури України". У подальшому після схвалення цієї Концепції передбачена розробка законопроекту "Про критичну інфраструктуру та її захист".
  • Відповідно до проекту розпорядження Кабінету Міністрів "Про схвалення Концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури України" для визначення рівня вимог до забезпечення захисту критичної інфраструктури, повноважень та відповідальності суб’єктів буде здійснюватися категоризація об’єктів та сфер інфраструктури, на які поширюється дія державної системи захисту. Це –  критично-важливі об’єкти, життєво-важливі об’єкти та сфери, важливі об’єкти та необхідні об’єкти. Саме цим розподілом керуватимуться члени міжвідомчої робочої групи під час визначення переліку об’єктів та сфер критичної інфраструктури медичного сектору України.

Дізнатись більше за активним посиланням про поняття критична інфраструктура