Третя Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології». АНОНС

3003

Шановні колеги!

У відповідності з «Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році», запрошуємо вас до участі у Третій Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології», яка відбудеться 9-11 жовтня 2019 року на базі Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Програмні напрями конференції:
ƒФундаментальні питання нормальної анатомії та гістології
ƒМорфологічний аналіз патологічних процесів
ƒЕмбріологія та клітинна біологія в нормі та при патології
ƒСучасні морфологічні методи дослідження в експерименті та клініці
ƒМорфологічні дослідження у фармакології та клінічній медицині
ƒІсторія розвитку вітчизняної та світової морфології
ƒОптимізація навчальної діяльності кафедр морфологічного профілю
ƒНові морфологічні методи і наукові технології

Офіційні мови конференції – українська, англійська.

Форми участі у конференції:
– усна доповідь;
– стендова доповідь;
– участь у пленарних, секційних засіданнях та обговореннях;
– заочна (публікація статті або тез).

До публікації приймаються статті або тези доповідей.

Статті публікуються в журналі «Morphologia», який входить до переліку наукових фахових видань, рекомендованих для оприлюднення результатів дисертаційних робіт у галузі «медичні науки» та належить до індексованих наукометричних видань України.

Тези доповідей публікуються у збірнику наукових праць конференції, а також розміщуються на веб-сторінці конференції «Теорія та практика сучасної морфології».

За бажанням учасника повна версія доповіді розміщується на веб-сторінці конференції (у pdf- або ppt-форматах).

Учасники конференції отримують: сертифікат, програму, збірник наукових праць конференції, друкований примірник журналу «Morphologia» (том 13, № 3, 2019).

У рамках конференції передбачено проведення майстер-класів з досліджень за напрямками:
1) трансмісійна електронна мікроскопія;
2) імуногістохімія;
3) статистична обробка та аналіз даних морфологічних досліджень;
4) стандарти морфологічної діагностики патології нирки
та інші.

Вимоги до оформлення статей:
дивыться на сайті журналу «Morphologia» за адресою:
http://morphology.dsma.dp.ua

Вимоги до оформлення тез:
Обсяг тез – від 1 до 3 сторінок.
Текст друкується через 1,5 інтервали, розмір шрифту 14 Times New Roman у
редакторі Microsoft Word, без переносів. Відступ абзацу – 10 мм. Береги з усіх боків – по
20 мм.

Структура тез:
ƒ Назва (без використання абревіатур)
ƒ Автор(и): ініціали, прізвище
ƒ Повна офіційна назва установи
ƒ Місто, країна
ƒТекст

Тези можуть містити діаграми, графіки та таблиці, побудовані внутрішніми засобами редактора MS Word.

У тексті бажано додержуватись послідовності викладення:
обґрунтування актуальності, мета;
матеріали та методи;
результати та їх обговорення;
підсумок або висновки;
список літератури (за необхідності).

Літературні посилання в тексті тез здійснюються наведенням у круглих дужках прізвища (прізвищ) та ініціалів одного або двох авторів і наступного за ними року публікації (наприклад: Іванов І.І., 2016).

Інформація для учасників
Для участі у конференції необхідно до 10 вересня 2019 року надіслати на e-mail оргкомітету morphology.dnipro@gmail.com:
1) електронну версію тексту статті або тез;
2) інформацію про учасника (ПІБ, установа, посада, науковий ступінь, вчене звання, адреса електронної пошти, контактний телефон, форма участі в конференції);
3) копію або фото квитанції про сплату коштів за публікацію з розрахунку 100 грн. за одну сторінку статті або тез.

Сплата коштів:
картка Приватбанку № 5168 7573 6389 8059 (Савченко Оксана Анатоліївна) із зазначенням прізвища 1-го автора статті або тез.

Адреса оргкомітету:
49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9, ДЗ «ДМА»,
професору Твердохлібу І.В.

Контактні телефони:
(097) 458-42-84; (066) 472-43-64
Твердохліб Ігор Володимирович
e-mail: ivt@dsma.dp.ua