ТРАНСКРАНІАЛЬНА МАГНІТНА СТИМУЛЯЦІЯ ЯК МЕТОД НЕМЕДЕКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ ДЕПРЕСІЇ

5114

Депресія є однією з найпоширеніших форм психічної патології як у більшості країн світу, так і в Україні, що є не лише психіатричною, але й загальномедичною та соціальною проблемою. За даними ВООЗ, поширеність депресії серед населення європейських країн становить не менше 5-10 %. Депресивні розлади супроводжуються медико-соціальними наслідками, до яких відносяться схильність до рецидивування, резистентність (стійкість до терапії), зниження соціального функціонування, якості життя, а у випадках тяжкого перебігу – суїцидальна поведінка.

Усі пацієнти з депресією потребують індивідуалізованого підходу до лікування з урахуванням форми, тяжкості та психосоціальних особливостей формування депресії.

Усім пацієнтам рекомендовано дотримання режиму дня, гігієни сну, засад раціонального харчування, режиму регулярної фізичної активності.

Для лікування депресії існують різноманітні засоби:  медикаментозне лікування,  психотерапія та немедикаментозні впливи.

Немедикаментозне лікування депресій охоплює широкий спектр різноспрямованих засобів, одним з яких є транскраніальна магнітна стимуляція (ТМС), яка належить до нейромодулюючої терапії.

ТМС – метод, який дозволяє неінвазивно стимулювати кору головного мозку за допомогою коротких магнітних імпульсів. Стимуляція спрямована на зміну функціонального стану структур, які є мішенню впливу магнітного поля. ТМС являється безболісним і неінвазивним методом нейромодуляції.

На основі досліджень ефективності та безпечності ТМС при депресії визначені основні показання для застосування методу.

Показання до застосування ТМС при депресії

 • Неефективність або низька ефективність попередніх курсів лікування депресії.
 • Побічні ефекти фармакотерапії депресії, які порушують комплаєнтність пацієнта до проведеного лікування.
 • Протипоказання до стандартного лікування депресії (до фармакотерапії або іншим немедикаментозним методам терапії депресії).
 • Особливі випадки: похилий вік, високий ризик важких побічних ефектів від фармакотерапії.
 • Пацієнти, професійна діяльність яких вимагає хорошої концентрації уваги, що викликає труднощі з підбором фармакологічного лікування.
 • Поєднання депресії з хронічними больовими синдромами.

Методика проведення ТМС при депресії

ТМС виконується за допомогою індуктора, підключеного до основного блоку магнітного стимулятора. Електричний струм, проходячи через котушку індуктора, створює сфокусоване магнітне поле. Індуктор поміщають над обраною зоною головного мозку, проводиться магнітний стимул. У цей момент в індукторі виникає імпульсне магнітне поле (до 4 Тесла), яке індукує в близько розташованих тканинах тіла пацієнта струм, який викликає нервовий імпульс. Сеанс ТМС триває 30-40 хвилин. Курс лікування ТМС складається в середньому з 10-14 щоденних сеансів. Курс та алгоритм лікування визначаються лікарем у кабінеті ТМС.

Під час процедури пацієнт знаходиться в свідомості,  після 10-15 хвилин процедури пацієнт відчуває стан спокою, розслабляються м’язи, виникає відчуття потепління у пальцях рук, в області живота.

Курс терапії призначається в індивідуальному порядку, в середньому кількість процедур у пацієнтів з депресією становить 15 тривалістю 40 хв щоденно.

Результати лікування депресії методом ТМС

 • покращення настрою
 • відновлення сну
 • нормалізація апетиту
 • зменшення рівня тривоги та занепокоєння
 • поява інтересу до оточуючого, до спілкуванння
 • зменшення песимістичних думок
 • покращення концентрації уваги

ТМС як метод немедекаментозного лікування депресії проводиться на базі ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» за допомогою транскраніального магнітного стимулятора.