Способи діагностики та лікування доброякісних та злоякісних новоутворень кон’юнктиви у дітей

3160

За останні 20 років у відділі офтальмопатології дитячого віку ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» відмічається зростання  кількості дітей з новоутвореннями ока, його додатків і орбіти. В наш час вони займають друге місце серед усієї офтальмопатології та становлять 14-15% серед усіх очних хвороб. Доброякісні та злоякісні новоутворення зустрічаються приблизно в рівних кількостях. Серед злоякісних найчастіша – внутрішньоочна пухлина раннього дитячого віку, переважно першого року життя – ретинобластома (РБ), серед доброякісних – меланоцитарні невуси кон’юнктиви і капілярні гемангіоми придатків ока та орбіти. Кількість первинно зареєстрованих дітей з РБ з кожним роком зростає,  щороку до відділу офтальмопатології дитячого віку ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» звертається близько 30 первинних хворих. Ще 200-250 дітей хворих на ретинобластому госпіталізуються для проведення чергового обстеження та/або курсу лікування.

Для діагностики новоутворення активно застосовуються та вдосконалюються новітні сучасні методи та апаратура (скрінинг-тест «Червоний рефлекс», ширококутова ретинальна камера PanoCam, УЗ-сканування переднього і заднього відділлів ока, доплерографія судин ока та орбіти, спектральна оптична когерентна томографія сітківки, трансілюмінація в інфрачервоному світлі та інші).

В даний час основна увага у всьому світі приділяється розробці і застосуванню органозберігаючих методів лікування. У відділі офтальмопатології дитячого віку застосовуються всі сучасні методики і розробляються нові методики з метою збереження не тільки ока як органу, а й зору. З 1998 року в Центрі дитячої офтальмології Інституту ім. В.П.Філатова вперше в Україні почав застосовуватись новий метод органозберігаючої неоад’ювантної поліхіміотерапії (ПХТ) – хеморедуктація (CEV-протокол). З 2009 р. вперше у Європі у відділі офтальмопатології дитячого віку «ДУ Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» почали застосовувати локальну хіміотерапію ретинобластоми – інтравітреальне введення алкілуючого цитостатика мелфалан. У 2010 р. розроблена нова оригінальна методика поєднаної ПХТ (патент України № А61F 9/007 від 27.12.2010 р): локальна – інтравітреальне введення цитостатика мелфалан + системна хеморедуктація за CEV-протоколом. Десятирічний досвід впровадження даного методу лікування дозволив суттєво підвищити ефективність лікування дітей хворих на ретинобластому. Повний регресс пухлинного процесу, із збереженням ока і навіть зору, досягнутий на 78% очей з різними, переважно далекозайденими стадіями РБ. Розроблені комбіновані методи локальної деструкції пухлини на тлі інтраокулярної хіміотерапії – лазерна коагуляція, транспупілярна термотерапія, кріокоагуляція, брахітерапія (Патенти України № 55690U від 27.12.2010, № 133455, 133456 від 10.04.19р.). З врахуванням всіх нових технологій був розроблений та затверджений сучасний протокол лікування дітей з ретинобластомою в Україні.

На жаль, більшість дітей (до 86%) звертається до Інституту вже в далекозайденій Т3-Т4 стадії захворювання, в якій єдиним методом лікування з метою збереження життя дитини є видалення ока, ураженого пухлиною. Розроблені показання для енуклеації в далекозайшовших стадіях та при РБ підвищеним ризиком дісемінації пухлинного процесу. Для підвищення абластики енуклеації розроблено 2 нових метода із залученням методу високочастотного зварювання біологічних тканин (Патенти України № u201405175 від 10.10.2014, 124022U від 12.03.18 р.).

Розроблені нові способи діагностики та лікування доброякісних  новоутворень кон’юнктиви – спосіб визначення площі меланоцитарних невусів кон’юнктиви у дітей та підлітків за допомогою (патент України №  108538 від 25.07.2016р.) та метод етапної фракційної дозованої їх кріодеструкції  (патент України № 108539 від 25.07.2016р.).

Розроблена та впроваджена в практику тактика етапного кріохірургичного лікування гемангіом раннього дитячого віку з одночасною пластикою повік при необхідності, що дозволяє уникнути депріваційної амбліопії і косметичних дефектів.

Розроблена оригінальна методика хірургічного доступу для втручань на орбіті у випадках глибоких ретробульбарних новоутворень, включаючи саркоми м’яких тканин, гліому орбітальної частини зорового нерва, лімфангіоми та інші.