УРАЖЕННЯ ШКІРИ, АСОЦІЙОВАНІ З ГОСТРОЮ РЕСПІРАТОРНОЮ ХВОРОБОЮ COVID-19

2051

Я.Ф. Кутасевич, І.О. Олійник, І.О. Маштакова, М.О. Вітковська

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

Всесвітня організація охорони здоров’я 11 березня 2020 р. оголосила епідемію нового важкого респіраторного коронавірусного синдрому (SARS-CoV-2) пандемією. Кількість захворілих у всьому світі невпинно зростає, інфекція являє собою серйозну загрозу здоров’ю, особливо у разі похилого віку, імунодефіцитного стану та наявності супутніх захворювань.

У теперішній час зростає кількість повідомлень і результатів попередніх спостережень, які вказують, що вірус COVID-19 може також вражати шкіру. Ураження шкіри, починаючи від «ковідних пальців» до кропив’янки, можуть бути потенційними ознаками коронавірусу.

Потік відомостей щодо шкірних проявів коронавірусної інфекції спонукає до розробки класифікації зазначених уражень.

Ураження шкіри при коронавірусній інфекції, що спричиняється вірусом SARS-CoV-2, розподіляють на сім категорій. До першої категорії відносять ангіїти шкіри, що обумовлені безпосередньо COVID-19 інфекцією, на фоні якої відбувається ураження стінок дрібних судин дерми циркулюючими у крові імунними комплексами. Ангіїти локалізуються на шкірі верхніх і нижніх кінцівок. Вони схожі на обмороження, болісні, сверблячі. Такі прояви переважно бувають у молодих пацієнтів із легким перебігом захворювання, проявляються на пізніх стадіях і тривають приблизно 12 днів.

До другої категорії належать папульозно-везикульозні висипи, які характеризуються гострими клінічними проявами у вигляді вітряної віспи, більш схожі на пітницю, що відбуваються на фоні високої температури та підвищення потовиділення.

До третьої категорії шкірних проявів спеціалісти відносять рожевий лишай і папулосквамозні висипки, що являють собою інфекційно-алергічні ураження шкіри, асоційовані з COVID-19 інфекцією. Клінічною особливістю рожевого лишаю в даному разі є відсутність материнської бляшки.

До четвертої категорії відносять кореподібний висип.

До п’ятої – токсикодермії. Цей висип пов’язаний з індивідуальною непереносимістю пацієнтів певних груп препаратів.

До шостої категорії шкірних проявів коронавірусної інфекції вчені відносять кропив’янку, що в деяких випадках може бути провісником початку COVID-19.

До останньої (сьомої) категорії можна віднести артифіціальні (трофічні) зміни тканин обличчя, які виникли у пацієнтів на штучній вентиляції легень і через тривале лежання на животі.

Наведені класифікації були першими описами уражень шкіри при COVID-19 і тому наводилися різні ознаки: ті, що були викликані саме COVID-19, і ті, що виникали внаслідок різних причин, зокрема тих, що пов’язані з лікуванням захворювання. У зв’язку з тим, що ці ураження потребували різних підходів як у лікуванні, так і в проведенні протиепідемічних чи запобіжних заходів, ми, виходячи з досвіду всіх цих місяців спостереження за хворими, пропонуємо класифікацію уражень шкіри, що асоційовані з COVID-19, викласти наступним чином (рис. 1).

Примітка. * – Описують також висипки, що подібні до таких, які спостерігаються при ексудативній поліморфній еритемі та при Livedo reticularis

Рисунок 1. Ураження шкіри, асоційовані з гострою респіраторною хворобою COVID-19

Запропонована класифікація дозволяє окремо виділяти ураження, що викликані саме COVID-19 і тим самим визначати їх, з одного боку, як діагностичні ознаки, а з іншого стани, що потребують протиепідемічних заходів, бо здебільшого характеризують гострий період захворювання. Крім того, треба визначати стани, що пов’язані з лікуванням основного процесу, зокрема токсидермії, які потребують відміни певних препаратів і відповідного лікування.

Особливу групу складають стани, що пов’язані з використанням для лікування COVID-19 певних препаратів, що змінюють перебіг хронічних дерматозів. У першу чергу, це стосується системних кортикостероїдів, що, як відомо, впливають на перебіг псоріазу: викликають розвиток поширених форм, резистентних до інших методів терапії. Ці препарати створюють умови для прогресування грибкових та піококових уражень. Особливу проблему становить те, що при COVID-19 системні кортикостероїди призначають в особливо тяжких випадках, нерідко за життєвих показань. Але при призначенні цих препаратів треба звертати увагу на наявність означених захворювань шкіри, обмежувати термін використання, запобігати ускладнень призначенням антифунгальних та антибактеріальних засобів.

Хворі на хронічні дерматози, що перенесли COVID-19, потребують уваги у зв’язку з можливістю загострення цих захворювань внаслідок самого вірусного захворювання, що частіше відбувається у хворих на тяжкі дерматози (акантолітичний пемфігус, інші пузирні дерматози, тяжкі форми псоріазу та ін.).

Тобто, з нашої точки зору, запропонована класифікація, з одного боку. розширює можливості своєчасної діагностики COVID-19, особливо при асимптомних чи малосимптомних формах захворювання, а також націлює лікаря на необхідність запобігання ряду ускладнень, що пов’язані як з лікуванням хворих, так і з наявністю супутніх захворювань, зокрема хронічних дерматозів.

Приклади уражень шкіри, що асоційовані з COVID-19 (спостереження ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України») (рис. 2–7).

Рисунок 2. Хвора С., ангіїт при COVID-19

Рисунок 3. Хворий А., папулосквамозна висипка у хворого на COVID-19
Рисунок 4. Хвора В., трофічні порушення при COVID-19
Рисунок 5. Хвора З., загострення акантолітичного пемфігусу після перенесеного COVID-19
Рисунок 7. Хворий Л., загострення псоріазу після перенесеного COVID-19