В науковому журналі “Oral and general health” опубліковано статтю “Взяємозв’язок цукрового діабету і захворювань тканин пародонта”

53

В науковому журналі “Oral and general health” опубліковано статтю “Взяємозв’язок цукрового діабету і захворювань тканин пародонта”.

Автори: Добровинська О.В.1, Хлєбас С.В.2, Мазур П.В.2, Слободяник-Коломоєць М.В.

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка» НАМН України, м. Київ, Україна

Взаємозв’язок патологічних процесів, що розвиваються в різних органах і системах організму, залишається однією із складних і до кінця не вирішених проблем клінічної медицини. У статті подано огляд літератури, що містить сучасні погляди на етіологію та патогенез запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта та їхній зв’язок з ендокринною патологією, а саме з цукровим діабетом. Наведено сучасні дані про роль пародонтопатогенної мікрофлори в патогенезі цукрового діабету. Поєднаний перебіг соматичної та стоматологічної патології вимагає від стоматологів та ендокринологів спільних зусиль щодо профілактики загальних факторів ризику.

Ознайомитись зі статтею можна за посиланням:

https://doi.org/10.22141/ogh.4.1.2023.148

Олена Добровинська, к.мед.н., ендокринолог, дієтолог. Фото з особистого архіву