ВЕНЦКІВСЬКИЙ Борис Михайлович

2256

Народився 06.05.1942 р., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 06.11.2003 р. за спеціальністю "акушерство і гінекологія", доктор медичних наук (1984), професор (1987), Заслужений діяч науки і техніки України (1998), завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (з 1990).


Один з провідних учених акушерів-гінекологів України. Вніс значний вклад у вивчення механізмів патогенезу пізніх гестозів і гіпоксичних станів в акушерськiй практицi. Ним вперше вивченi архiтектонiка мiкроциркуляторного русла матки i плаценти при пiзнiх гестозах, встановлена роль катехоламiнiв, кiнiнiв, серотонiну i метаболiчних змiн в мiсцевiй регуляцiї мiкросудинного кровотоку в матцi та плацентi. Розробленi методи прижиттєвої дiагностики мiкроциркуляторних порушень у матково-плацентарному комплексi з кiлькiсною оцiнкою їх ступеня важкостi, що дозволяє прогнозувати розвиток гiпоксiї i своєчасно iї лiкувати. Науковi працi стосовно дистресу плода i асфiксiї новонародженого при слабкостi пологової дiяльностi, гестозах, переношуваннi вагiтностi та екстрагенiтальнiй патологiї дали новий напрямок розробцi тактики лiкування гiпоксiї плода з врахуванням корекцiї судинних, внутрішньо- i позасудинних порушень в матково-плацентарному комплексi. Також розроблено метод дiагностики гiпоксiї плода з комп'ютерним аналiзом, який пiдвищує об'єктивнiсть дiагностики з визначенням ступеня важкостi. За його участю розробленi навчальні програми для лiкарiв-iнтернiв i атестацiї лiкарiв акушерiв-гiнекологiв. 

Створив власну наукову школу акушерів-гінекологів, виховав плеяду кваліфікованих викладачів і не одне покоління лікарів. 

Автор понад 423 наукових праць, в тому числі 19 монографій, 10 підручників, 18 навчальних посібників, 4 авторських свідоцтв, 7 патентів, 9 винаходів. Підготував 35 кандидатів  і 10 докторів наук.

Головний редактор Міжнародного науково-практичного журналу «Репродуктивное здоровье. Восточная Европа». Науковий консультант науково-пратичного журналу «Здоровье женщины». Член редакційних колегій 8 науково-практичних журналів.

Нагороджений орденом Ярослава Мудрого V ступеня (2012) та Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України. 

Основні наукові праці: «Гипоксические состояния в акушерской практике» (1978); «Неотложное акушерство» (1994); «Учебник по перинатальной медицине» (1995);"Акушерство" (1996, 2012); "Перинатологія" (1998); "Невідкладні стани в акушерстві та гінекології" (2000); "Гестози вагітних " (2002); «Тромбоэмболические состояния в акушерстве и гинекологии» (2003), «Гінекологія» (2011,2012).


Служб. : 01601, Київ, бульвар Шевченка, 17, кафедра акушерства і гінекології № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, тел.: (+380) 44 234-22-71. E-mail: boris.ventskovsky@hotmail.com .