Вийшла з друку 8-ма монографія державно-актуальної серії книг з узагальнення набутого досвіду медичного забезпечення військ під час проведення АТО/ООС «Вогнепальні непроникаючі черепно-мозкові поранення»

2613

В НАМН України спільно з представниками МО України, ЗС України та МОЗ України триває творчий науково-практичний процес щодо узагальнення набутого досвіду медичного забезпечення військ під час проведення антитерористичної операції / операції Об’єднаних сил. Отже, за безпосередньої участі та координації цієї роботи відділу військово-медичної науки при Президії НАМН України, повідомляємо про вихід наступної – восьмої монографії «Вогнепальні непроникаючі черепно-мозкові поранення» цієї державно-актуальної серії книг. Нагадуємо що попередньо були підготовлені та надруковані наступні монографії:

1) «Патоморфоз вогнепальних ран м’яких тканин»;

2) «Бойова травма серця, грудної аорти та магістральних судин кінцівок»;

3) «Лікування поранених з бойовими травмами кінцівок»;

4) «Досвід організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ (сил) під час проведення антитерористичної операції (операції об’єднаних сил)”;

5) «Розвиток системи фізичної та реабілітаційної медицини в умовах ведення збройного конфлікту»;

6) «Акушерсько-гінекологічна допомога та збереження репродуктивного здоров’я у жінок в умовах збройного конфлікту»;

7) «Вогнепальні поранення м`яких тканин. Досвід АТО/ООС».

Готуються до друку 9-а монографія у 3-х томах «Медичне забезпечення Збройних Сил України під час антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на території Луганської та Донецької областей» та 10-а «Атлас бойової хірургічної травми (досвід АТО/ООС)».

Щодо змісту восьмої книги. Вогнепальні непроникаючі черепно-мозкові поранення характеризуються ушкодженнями м’яких тканин склепіння черепа, кісток склепіння або основи черепа при цілісності твердої мозкової оболонки і супутніми при цьому закритими ушкодженнями мозку в результаті механічної дії ранячого снаряда на м’які тканини і, в основному, на кістки черепа. Патоморфологічні зміни, викликані діями ранячих снарядів при контакті з тканинами голови, обумовлені прямими механічними руйнуваннями і передачею кінетичної енергії «бокового удару» кулі або осколка. Тяжкість стану поранених при вогнепальних непроникаючих пораненнях черепа і мозку в першу чергу обумовлена внутрішньочерепними патоморфологічними змінами головного мозку і крововтратою, внаслідок ушкодження м’яких тканин склепіння черепа і його кісток. Такі поранення проявляються важче, ніж вогнепальні поранення м’яких тканин склепіння черепа, та суттєво відрізняються від клінічного перебігу проникаючих черепно-мозкових поранень і відносяться до поранень переважно середнього ступеня тяжкості (рідше тяжкого). У переважній більшості при вогнепальних непроникаючих пораненнях крім ушкоджень м’яких тканин і кісток черепа спостерігаються осередкові забої мозку, рідко – стискання головного мозку епідуральними, субдуральним чи внутрішньомозковими гематомами. Зона раневих руйнувань при вогнепальних непроникаючих черепно-мозкових пораненнях зазвичай невелика, краї рани утворюють ушкоджені м’які тканини, а дном рани є череп або відламки його кісток, або не ушкоджена тверда мозкова оболонка, котра є останнім захисним бар’єром на шляху розповсюдження інфекції. Інфекційні ускладнення головного мозку зустрічаються досить рідко і не є загрозливими для життя пораненого.

В системі надання медичної допомоги в Збройних Силах України після надання першої медичної допомоги на полі бою, долікарської та лікарської допомоги на догоспітальному етапі (0-I рівень) і кваліфікованої медичної допомоги з елементами спеціалізованої медичної допомоги в військовому мобільному госпіталі (ВМГ) поранених евакуюють до медичних установи третього рівня (до цих медичних установ відносяться ВМКЦ Північного регіону і ОКЛ імені І.І. Мечникова), де їм надають спеціалізовану нейрохірургічну медичну допомогу, включаючи її основний елемент – первинну хірургічну обробку вогнепальних непроникаючих черепно-мозкових ран. В подальшому пораненим проводиться високоспеціалізоване лікування у Військово-медичних клінічних центрах та науково-дослідних установах НАМН України (IV рівень) та реабілітація.

Представлена колективна робота заснована на науковій обробці даних авторських спостережень за пораненими під час бойових дій в АТО/ООС на Сході України з квітня 2014 року по листопад 2019 року.

Дане видання призначено для військових та цивільних лікарів хірургічного профілю, слухачів Української військово-медичної академії, студентів старших курсів медичних закладів вищої освіти, слухачів нейрохірургів, травматологів післядипломної освіти.