Вийшла з друку монографія «Наукові здобутки з медицини праці. Історія та сучасність»

1342

Вийшла з друку монографія «Наукові здобутки з медицини праці. Історія та сучасність» до 90-річчя від дня заснування Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України» (1928-2018), під загальною редакцією акад. НАМН І.М.Трахтенберга та чл.-кор. НАМН В.І. Чернюка.

В монографії висвітлено широке коло питань щодо історії Інституту, основних напрямків дослідницької діяльності, таких як фізіологія праці, промислова токсикологія, професійна патологія, епідеміологічні дослідження здоров’я та ризиків для працюючих, вплив фізичних, хімічних факторів, застосування пестицидів та їхнього впливу на здоров’я працюючих, профілактика інтоксикацій. Розрахована на фахівців з профілактичної медицини, гігієни праці й професійних захворювань, медичної екології, широкого кола читачів.

Монографія написана фахівцями ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України».