Заголовок

754

Науково-практична конференція  з міжнародною участю (для молодих вчених)
16-17 травня 2013 р. в с.Снов’янка Чернігівської області відбулася науково-практична конференція для молодих вчених  «Актуальні проблеми сучасної ортопедії та травматології».

До порядку денного конференції були включені такі питання:
1.Репаративна регенерація кісткової тканини.
2. Стратегія і тактика лікування переломів довгих кісток скелета.
3.Ортопедична артрологія.
4.Ускладнення в ортопедії та травматології.
5.Актуальні проблеми дитячої ортопедії.
6.Захворювання кісток та суглобів у дорослих.
7.Актуальні питання вертебрології.
8.Актуальні питання травматології.

Слід зазначити, що на Україні за останні 20 років конференції для молодих вчених у галузі ортопедії і травматології в такому масштабному обсязі не проводилися.
В конференції взяли участь 104  фахівця з усієї України та країн СНД, серед яких було 11 докторів і 12 кандидатів медичних наук.

В перший день була проведена школа молодого вченого. З лекціями для молодих фахівців виступили провідні українські вчені.

До наукової програми конференції увійшли доповіді молодих вчених та спеціалістів з питань теоретичних та експериментальних досліджень актуальних проблем в ортопедії та травматології. На конференції був показаний внесок молодих вчених та спеціалістів у досягнення сучасної ортопедії та травматології, проведений аналіз зв’язку наукових розробок молодих вчених з їх практичним застосуванням. В ході конференції було обговорено широке коле проблем ортопедії та травматології, зокрема в напрямках: реконструктивно-відновлювальної хірургії при захворюваннях та травмах хребта, суглобів та кісток, ендопротезування суглобів, дитячої ортопедії, кісткової онкології та інших. Програма конференції охоплювала теоретичні, експериментальні, морфологічні, біохімічні, біомеханічні, експериментально-клінічні аспекти зазначених проблем.