Заголовок

604

Президія   НАМН  України  оголошує  вибори  на  посаду  директорів
–  ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН»;
– ДУ «Інститут нефрології НАМН»;
– ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім.. І.І.Мечникова НАМН»;
– ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова  НАМН».
 
Відповідно до «Положення про порядок обрання за конкурсом  науковими радами НАМН України кандидатури на посаду керівника наукової установи», затвердженого Постановою Президії НАМН від 12 липня 2012 р. № 10/8, право висунення кандидатів на посаду керівника наукової установи мають Президія НАМН України, Наукові ради НАМН України, вчені ради наукових установ, члени НАМН України.
 
Кандидати на посаду керівника наукової установи висуваються з числа провідних учених вищої кваліфікації у даній галузі науки, які під час своєї попередньої діяльності виявили відповідні ділові якості і організаторські здібності.
 
Подання на кандидата для обрання на посаду керівника наукової установи необхідно надіслати до Президії НАМН України не пізніше 10 лютого 2014 року.
 
В поданні має міститися характеристика наукової, науково-організційної та інших видів діяльності претендентів.
 
Адреса Президії НАМН України: вул. Герцена, 12, м.Київ, 04050.
Контактні телефони: 483 04 70, 489 39 79, 489 39 80

27 січня 2014 року