Заголовок

982

11 вересня відбулося чергове засідання Президії Національної академії медичних наук України на якому розглядалося ряд важливих питань.
З доповіддю «Про створення разом з медичними службами силових міністерств і відомств Військово – медичної доктрини» виступив президент НАМН академік А.Сердюк.

Зокрема А.Сердюк поінформував, що за дорученням радника Президента України – директора Національного інституту стратегічних досліджень В. Горбуліна група фахівців підготувала проект Військово – медичної доктрини України.

Над Доктриною працювали спеціалісти  Національного інституту стратегічних досліджень, Національної академії медичних наук України, Міністерства охорони здоров’я України, Інституту психології ім.. Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України, а також фахівці медичних служб силових міністерств та відомств України.
«Забезпечення національної безпеки є стратегічним завданням та важливою функцією кожної незалежної країни, основою сферою діяльності її політичних та державних інституцій.

Важливою складовою та ресурсом національної безпеки України є здоров’я її громадян і, насамперед військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення.

В основу Доктрини покладено науково обґрунтовані принципи та єдині підходи до загальних положень і організаційних вимог щодо порядку медичного забезпечення силових структур України. При роботі над проектом Доктрини враховано військово – політичні, військово – економічні, соціально – правові, інформаційні та військово – медичні аспекти, проблеми та недоліки в організації медичного забезпечення військовослужбовців і цивільного населення в зоні бойових дій на сході країни, а також досвід військово – медичних служб інших країн світу», сказав президент НАМН А.Сердюк.

Президія НАМН підтримала створення Військово – медичної доктрини, вважаючи її необхідним і своєчасним актом, що має сприяти ефективній організації надання медичної допомоги постраждалим під час військових дій.