Заголовок

536

6 листопада 2014 р. в місті Харкові на базі ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», (початок о 10.00 год.) відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю «Наукові та практичні аспекти хронізації неінфекційних захворювань внутрішніх органів».
До участі в конференції запрошуються вчені та фахівці різних напрямків у галузі медицини (терапевти, кардіологи, гастроентерологи, пульмонологи, нефрологи, епідеміологи, ендокринологи, клінічні фармакологи, лікарі-лаборанти), а також лікарі загальної практики – сімейної медицини.
 
Організатори: Міністерство охорони здоров’я України; Національна академія медичних наук України; ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»; Харківський національний медичний університет.
 
                                Тематичні напрямки конференції:

 • основні аспекти хронізації захворювань внутрішніх органів;
 • первинна та вторинна профілактика в клініці внутрішніх хвороб;
 • нові технології лікування та їх реалізація у практиці терапевта;
 • особливості ведення хворих із коморбідною патологією;
 • ефективність мультидисциплінарного підходу при проведенні лікування пацієнтів.

 
Форми участі в конференції :
1. усна доповідь і публікація тез;
2. стендова доповідь і публікація тез;
3. публікація тез.
 
Для участі у конференції необхідно до 30 вересня 2014 р. надіслати заявку за реєстраційною формою (додається) та текст тез для публікації в матеріалах конференції. Після відправлення матеріалів необхідно обов’язково пересвідчитися в отриманні Вашого повідомлення.
 
Вимоги до оформлення тез:

 1. Текст друкується в редакторі тільки MS Word 2003 (з розширенням «.doс» або «.rtf», у форматі А4 з полями з усіх сторін 25 мм без малюнків та графіків українською,  російською або англійською мовами.
 2. Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну.
 3. Обсяг тез – 1 сторінка, шрифт Times New Roman, 14 пт, інтервал – 1,0.

 
Структура тез: назва великими напівжирними літерами, прізвище та ініціали авторів напівжирними літерами, повна назва установи курсивом, далі текст роботи.
Наприклад:
ХРОНІЧНА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ
ІШЕМІЧНОЇ ЕТІОЛОГІЇ
Іванов С.М., Петров В.І., Карамишева Є.В.
Академія післядипломної медичної освіти, м. Київ, Україна
Мета: оцінити вплив……….
 

 1. Кожний із авторів може бути першим не більше, ніж у 3-х тезах.

 
Назва файлу складається із прізвища та ініціалів першого автора, порядковий номер тез і через дефіс назва міста, де проживає автор, наприклад: ІвановСМ1-Київ, ІвановСМ2-Київ і т.д.
 
Назва файлу реєстраційної анкети складається аналогічно, тільки із прізвища  автора (співавтора) тез  – наприклад: РК1 ІвановСМ-Київ, РК1 Петров ВІ-Київ і т.д. Без реєстраційних анкет авторів  тези прийматися не будуть.
                      
УВАГА!  Вимоги до презентації доповідача:

 • презентація повинна бути виконана у програмі Microsoft Office Power Point та збережена у версії 2003/2007;
 • при наявності у презентації вбудованих відеороликів, відеофайли повинні бути розміщені в одній папці з презентацією.

При збереженні відеофайлів бажано використовувати стандартні відеокодеки або попередньо надіслати файли організаторам для перевірки їх якісного відтворення на обладнанні нашої установи.
 
УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації, якщо надіслана робота не відповідає вимогам. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори. Тези друкуються без редакційної і коректорської правки!
Тези та реєстраційні анкети учасників конференції можна надсилати за адресою: ДУ “Національний Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, просп. Постишева, 2-А, Харків, 61039, Україна.
E-mail: it_org_gridasova@mail.ru з позначкою «Конференція 6 листопада 2014 р.»
Телефони для довідок та спілкування: факс/тел. (057) 370-61-79, (057) 373-90-28 .


РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА УЧАСНИКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«Наукові та практичні аспекти хронізації неінфекційних захворювань внутрішніх органів »
м. Харків, 6  листопада, 2014 р.
 
 
1.  Прізвище, ім’я, по батькові (повністю українською мовою)__________________________________
2. Місце роботи (установа, відділ), поштова адреса, індекс _____________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Адреса для листування, індекс __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Адреса електронної пошти:_____________________________________________________________
5. Телефон (оргкомітет гарантує збереження таємниці приватної інформації)
               робочий _____________________домашній (мобільний) _______________________________
6. Спеціальність (основна) ________________________________________________________________
7. Вчений ступінь, наукове звання, посада ___________________________________________________
8. Стаж роботи за спеціальністю ___________________________________________________________
9.  Форма участі:
                                         – усна доповідь і публікація тез
Назва усної доповіді та ПІБ авторів (повністю на українській, російській та англійській мовах) (підкреслити доповідача): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                         – стендова доповідь і публікація тез
Назва стендової доповіді та ПІБ авторів (повністю на українській, російській та англійській мовах):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                         – тільки публікація матеріалів в збірнику конференції
10. Про необхідність бронювання готелю повідомте не пізніше, ніж за 10 днів до початку конференції.