Актуальні питання невідкладної хірургії

790

АНОНС
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у щорічній науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії», яка відбудеться 5-6 квітня 2018 року (згідно Посвідчення УкрНТІ № 484 від 19 липня 2017 року)
у м. Харкові.

На обговорення виносяться наступні питання:

 1. Малоінвазивні технології у невідкладній хірургії.
 2. Хірургія ушкоджень та їх ускладнень.
 3. Хірургія органів черевної порожнини.
 4. Новітні технології в хірургії.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Матеріали статей обсягом 7-12 сторінок (з урахуванням резюме та переліку літератури) будуть опубліковані в журналі «Харківська хірургічна школа», що відповідає вимогам ВАК України.
Тези обсягом до 3 сторінок та статті, що не відповідають вимогам  журналу, будуть надруковані в збірнику «Хірургічна перспектива», який не входить до переліку фахових видань.

Стаття повинна містити:

 • вступ;
 • матеріали і методи досліджень;
 • результати досліджень;
 • обговорення результатів досліджень;
 • висновки;
 • перелік літератури (не більше 10 джерел) в алфавітному порядку, оформлений згідно вимог ДАК України (бюл. ВАК № 5, 2009 р.);
 • ключові слова (3-7),
 • резюме (до 20 рядків)
 • російською, українською та англійською мовами.

Текст має бути надрукований на стандартному аркуші (форматом А4 210х297) у 2-х екземплярах, шрифтом Times New Romans Cyr 14, інтервал між рядками – 1,5,
поля: ліві – 3 см, праві – 1 см, верхні і нижні – 2 см.
Стаття повинна бути завізована керівником установи і з підписами всіх співавторів.
Електронна версія статті повинна мати формат Документ word (*docx) і бути повним аналогом тексту на папері. Файл – перевірений на відсутність вірусів.

Відомості про авторів – прізвище, імʹя, по батькові, посада, науковий ступінь або вчене звання автора, поштова адреса, індекс, контактний телефон, електронна адреса.
Від одного автора приймається не більш 2 робіт.
Вартість публікації сторінки друкованого тексту – 50 грн.

Матеріали просимо надсилати до 15 лютого 2018 року в оргкомітет конференції за адресою:

ДУ « Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т.Зайцева НАМН України»
Вʹїзд Балакірєва, 1, м. Харків, 61018, Україна, Оргметодвідділ

або на електронну адресу: conference-ionx@i.ua 

Телефони для довідок:
(057) 349-41-39, 349-41-05 або +380503025657 – Береснєв Сергій Олександрович.

Гроші за друк матеріалів переказувати на картку Приватбанку № 5363 5426 0228 1769 (Провар Людмила Вячеславівна)

Матеріали доповідей, включених в програму конференції, що надійшли після вказаного терміну, будуть надруковані в наступних номерах видань.