Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України

15560
Керівник: в.о. директора д.м.н. Бондаренко Станіслав Євгенович
Сайт https://sytenko.org.ua/
Контакти: 61024 м. Харків, вул. Пушкінська, 80. E-mail: hniiot@kharkov.com
Телефон: тел./факс : (057) 700-11-27

Державна установа Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України (ДУ «ІПХС ім. проф. М.І.Ситенка НАМН України») – один з найстаріших науково-дослідних закладів нашої країни, був створений у 1907р. відповідно до рішення ХХХІ з’їзду гірничопромисловців Півдня Росії і в той час носив назву “Медико-механічний інститут”. Протягом своєї понад сторічної діяльності інститут неодноразово змінював назви, переслідуючи основну мету – розвиток ортопедичної науки та вдосконалення медичної допомоги хворим з ортопедо-травматологічною допомогою. У вересні 2000р. інститут увійшов до складу Академії медичних наук України і одержав назву Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка НАМН України, з 2007 р. одержав статус державної установи.

Впродовж всієї історії Інституту його директорами були видатні науковці ортопеди-травматологи і організатори охорони здоров’я: проф. К.Ф.Вегнер (1907-1926рр.), член-кореспондент АН України, проф. М.І.Ситенко (1926-1940рр), проф. Я.Г.Дубров (1940-1943рр.), проф. М.П.Новаченко (1943-1965рр.), академік НАН і АМН України, Російської АМН О.О.Корж (1965-1996рр.).

З 1996 р. Інститут очолює Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Микола Олексійович Корж.

Досягненнями видатних вчених і фахівців інституту, які в різні роки працювали в його стінах: К.Ф.Вегнера, М.І.Ситенка, В.Д.Чакліна, М.П.Новаченка, Л.П.Ніколаєва, Ф.Е.Эльяшберг, О.П.Котова, В.О.Маркса, О.В.Недрігайлової, Б.Й.Шкурова, К.Ф.Єленевського, Є.І.Лисицького, Б.К.Бабича, В.О.Берднікова, О.П.Скобліна, М.В.Андрусона, Є.Я.Панкова, О.О.Бухтіярова, М.І.Куліша та багатьох інших – сформована ситенківська школа ортопедії, травматології і протезування, яка широко відома як в Україні, так і далеко за її межами. Багаторічні глибокі наукові дослідження науковців Інституту дозволили виділити і сформувати нові наукові напрямки в ортопедії і травматології, такі як ортопедична вертебрологія, ортопедична артрологія, ортопедична онкологія і замісна реконструктивно-відновна хірургія.

Нині в штаті інституту 503 працівника, серед яких 72 наукових співробітників. Науковий потенціал ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка АМНУ складають 18 докторів наук, з них 10 професорів, 46 кандидатів медичних, біологічних, фармацевтичних і технічних наук. До складу Інституту входять 14 науково-дослідних підрозділів, 5 клінічних відділень, консультативно-діагностичне відділення, науково-організаційний відділ, відділ науково-медичної інформації, науковий архів, наукова бібліотека.

Основними напрямами наукової діяльності Інституту є експериментально-діагностичні дослідження в галузі ортопедії та травматології, ортопедичні проблеми патології хребта, ортопедична артрологія, травматологія хребта та суглобів. В інституті створені принципово нові технології лікування патології хребта і великих суглобів, розроблені нові способи оперативних втручань при пухлинах кісток скелету та застосування матеріалів з гідроксилапатитної та корундової кераміки для заміщення дефектів довгих кісток та хребців, створена ефективна система корекції деформацій скелету у дітей та дорослих з використанням апаратів зовнішньої черезкісткової фіксації на стержньовій і спице-стержньовій основі. В інституті проводяться реконструктивно-відновні операції при тяжких наслідках травм і захворюваннях таза, ендопротезування сучасними конструкціями ендопротезів кульшового та колінного суглобів, декомпресивно-стабілізуючі хірургічні операції при хребетно-спінальній травмі, хірургічні втручання при тяжких формах сколіозу на різних відділах хребта та грудній клітці за новими медичними технологіями.

Щороку в клініках Інституту  проводиться стаціонарне лікування до 3,5 тисяч хворих з патологією кістково-м’язової системи, консультативно-діагностичну допомогу в поліклініці Інституту одержують до 40 тисяч осіб.

Інститут здійснює курацію та надає організаційно-методичну допомогу лікувально-профілактичним закладам 10 східно-південних регіонів України.

На базі Інституту проводиться післядипломна підготовка лікарів ортопедів-травматологів в докторантурі, аспірантурі та клінічній ординатурі, а також підвищення кваліфікації лікарів і середніх медпрацівників на курсах інформації та стажування з актуальних питань ортопедії та травматології. Поряд з цим, Інститут вже більше 80 років є базою кафедри травматології, ортопедії та комбустіології Харківської медичної академії післядипломної освіти.

У1976 р. в інституті була створена  спеціалізована вчена рада з присудження наукового ступеня  кандидата медичних наук, а у 1993 р.- спеціалізована вчена рада, яка має право проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата медичних наук. З 1976 р. на засіданнях спеціалізованої вченої ради на базі Інституту було захищено 31 докторська і 259 кандидатських дисертацій здобувачами України, країн СНД та іноземними  громадянами.

Інститут є засновником у 1927 р. першого в Україні фахового журналу „Ортопедия, травматология и протезирование”, видавництво якого здійснюється інститутом до сьогодні.

На базі Інституту працюють Європейський секретаріат ІSMISS і Рада директорів World Spine.