Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України

15589
Керівник: д.м.н., професор Василь Леонідович Новак
Сайт: http://www.ipktm.com.ua
Контакти: 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45. E-mail: ipktm@ukr.net
Телефон: тел./факс : (032) 238-32-47

Інститут засновано у 1940 р. Першим директором був Й.М. Сіомаш; у післявоєнні роки його очолювали проф. С.С. Лаврик, доц. Д.Г. Петров, проф. Б.В. Качоровський. З 1995 р. директором інституту є Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої освіти, член Європейської та Американської асоціацій гематологів, співкоординатор Європейської школи трансфузійної медицини, член Координаційної ради СНД з трансфузійної медицини, д.м.н., проф. В.Л. Новак.

Наукова, лікувальна і організаційна діяльність ДУ ІПКТМ НАМН України спрямована на вирішення актуальних проблем діагностики і лікування хвороб крові, виробничої та клінічної трансфузіології.

У складі інституту 7 наукових та 7 практичних підрозділів, у 2008 р. відкрито клініку на 30 ліжок. У штаті інституту всього 274 співробітники, з них у наукових підрозділах 150, в клінічних – 124. Працює 8 докторів наук (2  Заслужених діяча науки і техніки України), 24 кандидати наук і 31 лікар.

Основним напрямом наукової діяльності інституту є з’ясування механізмів виникнення і розвитку гемопатій, розробка та впровадження сучасних методів діагностики і прогнозування перебігу злоякісних неоплазій кровотворної і лімфоїдної тканин на основі пізнання біологічних властивостей злоякісних клітин. Наукові дослідження є підставою для покращення якості надання високоспеціалізованої медичної (гематологічної) допомоги хворим шляхом розробки і впровадження в практику стандартних протоколів діагностики та лікування онкогематологічних хворих з використанням найновіших лікарських засобів. Створено і функціонує центр допомоги хворим на гемофілію та інші спадкові коагулопатії. Здійснюється діагностика варіанту і тяжкості гемофілії, наявності інгібіторів. За результатами наукових досліджень запропоновано стандарти спеціалізованої медичної допомоги хворим на гемофілію та інші коагулопатії, які включають хірургічне і стоматологічне лікування. Опрацьовано систему хірургічної допомоги гематологічним хворим і хірургічного лікування патології селезінки різноманітного походження. Впроваджуються нові методи органозберігальних і малоінвазивних (відеохірургічних) операцій на селезінці у гематологічних хворих. Для лікування багатьох хвороб використовуються методи екстракорпоральної детоксикації та обробки крові (плазмаферез, цитаферез, фотоферез).

У ділянці виробничої і клінічної трансфузіології в інституті розвивається напрямок, який ґрунтується на концепції «малооб’ємної інфузійної терапії». Створено групу комплексних інфузійно-трансфузійних препаратів поліфункціональної дії: Лактопротеїн, Лактосорбал, Лактопротеїн з сорбітолом, Ресорбілакт, Сорбілакт, Ксилат, Глюксил (препарати зареєстровані в Україні, налагоджено їх серійний випуск). Усі вказані препарати широко використовуються в медичних установах і закладах України. Створюється нове покоління комплексних інфузійних препаратів на основі колоїдних речовин. Розроблено методи кріоконсервування еритроцитів донорської та автологічної крові при помірно-низьких температурах (–40 оС та –20 оС) з метою довготривалого їх зберігання. Вперше створено та впроваджуються у серійне виробництво нові вітчизняні гемоконсерванти на основі аденіну – Адглюфоцит та Лактадглюфоцит.

У практичних підрозділах інституту щорічно надається високоспеціалізована медична допомога хворим м. Львова, Львівської області та Західного регіону України (10-12 тис. хворих, 23-25 тис. відвідувань), виконується до 110 тис. гематологічних, цитологічних, імунологічних, цитогенетичних і біохімічних аналізів, впроваджуються нові методи діагностики і лікування. На диспансерному обліку знаходиться 2531 хворий на гемофілію з них 268 хворих м. Львова та Львівської області, диспансерним наглядом охоплено 1148 хворих Львівської області.

Інститут підтримує міжнародні наукові зв’язки з гематологічними клініками Ягеллонського університету (Краків) і Люблінської медичної академії, кафедрою гематології (Польща) у зв’язку з діяльністю Польсько-Українського центру з трансплантації кісткового мозку, відкриття якого відбулося у 2004 р.

Членами Європейської асоціації гематологів (ЕНА) є 5 науковців: професор В.Л. Новак, доктор медичних наук Масляк З.В., кандидат медичних наук Матлан В.Л., кандидат медичних наук Лукавецький Л.М. та кандидат медичних наук Цяпка О.М.

У 2010 р. інститут став членом   Європейської Лейкемічної Мережі (European Leukemia Net), що є провідною гематологічною організацією у медичній галузі Європейського союзу.