КОРДЮМ Віталій Арнольдович

2226

Народився 31.07.1931 р.,  академік Національної академії медичних наук  України, обраний 04.07.2000 р. за спеціальністю "медична генетика",  член-кореспондент АН УССР (2000), доктор біологічних наук (1972), професор (1993), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл робіт з космічної біології, завідувач відділу регуляторних механізмів клітини Інституту молекулярної біології та генетики НАН України (з 1968 р.), головний науковий співробітник відділу генних технологій Інституту генетичної і регенеративної медицини НАМН України.


Провідний учений в галузі загальної біології. Основні напрями наукової діяльності  присвячені інформаційній взаємодії між клітинами, молекулярній та медичній  генетиці. Створив новий напрям генної біотехнології – фагозалежний суперсинтез, за допомогою якого отримано рекомбінантний інтерферон альфа-2 людини. Вперше обгрунтував можливість використання генної терапії для лікування масових патологій. Проводить роботи з генної терапії інсулінзалежного цукрового діабету та атеросклерозу. Велику увагу приділяє розробці нових лікарських засобів на основі генних технологій.

Автор більше 500 наукових робіт, з них 9 монографій та 56 авторських свідоцтв. Підготував 25 кандидатів і 2 докторів наук.

Член Українського товариства молекулярної біології, член Європейського товариства штучних органів, член вченої ради Інституту генетичної і регенеративної медицини НАМН України, член спеціалізованої вченої ради із захистів докторських і кандидатських дисертацій при ІМБіГ НАН України. Член редколегій журналів: «Biopolymer and Cells», «Biotechnologia Acta», «Проблемы старения и долголетия», «Факторы экспериментальной эволюции организмов», «Світогляд».

Отримані нагороди: Орден «Знак Почета» (1976), Державна премія України у галузі науки і техніки за серію робіт з космічної біології (1979), Медаль «За трудовую доблесть» (1986), Медаль «Ветеран труда» (1989), Почесна грамота Верховної ради України (2003), Знак Відмінник освіти України (2004), Заслужений діяч науки і техніки України (2008), Орден Ярослава Мудрого V ступеня (2012).

Голова Міжвідомчої Координаційної ради з фундаментальних та прикладних проблем медичної генетики, член Фармакологічного Комітету МОЗ України, Експертної комісії ВАК, Державної комісії з державних премій в галузі науки і техніки, член редколегії журналу "Біополімери і клітина".

Основні наукові праці: "Микроорганизмы в космосе" (1968), "Регуляторные механизмы клетки" (1969)."Эволюция и биосфера" (1982 р.); "И тогда я сел писать эту книгу (не совсем обычные представления о генетике человека)" (1993); " Эволюция вирусов – попытка нелинейного прогноза" (2001 р.); "Что такое наш "мусор", что такое его уборка и какие следствия из всего этого вытекают" (2002 р.); "Механизмы действия невесомости, Наша шагреневая кожа — это наша проблема. Нам ее решать" (2003); Рослини в космосі (2007); "Генетическая медицина" (2008); "Информационные потоки в биосфере. И не только" (2016).
Публікації: Maslova O.O., Deryabina O.G. and Kordium V.A. Umbilical Cord Matrix Cells— Promising Instrument for Regenerative Medicine. 2013.- In Book: Biomaterials for Stem Cell Therapy: State of Art and Vision for the Future. P.212-226.


Служб.: 03143, м. Київ, вул. Заболотного, 150, Інститут молекулярної біології та генетики НАН України. Тел.: (+380) 44 526-55-96; 526-11-69. E-mail: v.kordium@gmail.com

Відео матеріали