Науково-практична конференція “Актуальні питання торакальної хірургії” (другі Горовенківські читання)

849

Шановні колеги!
22 травня 2015 р. в ДУ “ Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України” відбудеться науково-практична конференція “Актуальні питання торакальної хірургії” (другі Горовенківські читання), присвячена 101-річчю  з дня народження професора Горовенка Г. Г.

ПРОГРАМА
науково-практичної конференції «Актуальні питання торакальної хірургії» (другі Горовенківські читання) , присвячена до 101-річча  з народження професора Горовенка Григорія Гавриловича.
22.05.2015 р., м.Київ

Порядок денний 

  Головуючі: професор Мельник В.М., професор В.Г. Гетьман, д.м.н. Опанасенко М.С. , професор Калабуха І.А.
08.30- 09.30 Реєстрація учасників конференції
09.45-10.00 Відкриття конференції. Вступне  слово  академіка  НАМН  України,   професора Фещенка   Ю.І.
Покладання квітів до меморіальної дошки професора Горовенка Григорія Гавриловича
10.00-10.20 Жизнь и деятельность профессора Г.Г. Горовенко в послевоенные годы.
К.м.н. Кліменко В.І., Демус Р.С.
10.20-10.40 Заключна   плевропульмонектомія  у  хворих  на  МРТБ. Д.м.н. Опанасенко М.С.
10.40-11.00 Власний досвіт застосування бронхоблокації у хворих на туберкульоз легень
К.м.н. Шпак О.І., Бичковський В.Б., Новіцкий О.В.
11.00-11.20 Діагностичні  можливості  сучасної  фібробробронхоскопії . Погляд патологоанатома.
Д.м.н. Ліскіна І.В., к.м.н.  Загаба Л.М.
11.20-11.40 Современная диагностика этиологии синдрома внутригрудной лимфаденопатии
Кшановський О.Є., Купчак І.М.
11.40.-12.00 Комплексне ведення випадків  мультирезистентного туберкульозу із застосуванням хірургічного етапу лікування
К.м.н. Литвиненко Н.А.
12.00-12.20 Перерва
  Головуючі: професор Мельник В.М., професор П.П. Сокур, професор І.А. Калабуха, д.м.н. Опанасенко М.С.
12.20-12.40 Обґрунтування алгоритму надання хірургічної допомоги хворим на мультирезистентний туберкульоз легень
Професор Калабуха І.А.
12.40-13.00 Особливості компресії трахеї і бронхів у дітей з доброякісними утворами межистіння
К.м.н. Б. О. Кравчук, професор П. П. Сокур, професор В. Г. Гетьман
13.00-13.20 Профілактика післяопераційних респіраторних ускладнень при різних типах оперативних втручань у хворих на туберкульоз легень
Бичковський В. Б.
13.20-13.40 Хірургічне лікування хвороб органів дихання у ВІЛ-інфікованих хворих.
К.м.н. Терешкович О.В.
13.40-14.00 Можливості хірургічного лікування туберкульозу органів дихання у хворих з цукровим діабетом
Леванда Л.І.
14.00-14.45 Перерва
14.45-15.00 Двобічні резекції у хворих на туберкульоз легень
К.м.н. Конік Б.М.
15.00-15.15 Застосування  КСІ-терапії в алгоритмі лікування  пацієнтів з хронічною емпіємою плеври.       
К.м.н. Маєтний Є. М.
15.15-15.30 Ефективність сучасних методів лікування плевральних випотів різного генезу
К.м.н. Каленіченко М.І., Клімець Є.В.
15.30-15.45 Інформативність    інструментальних  методів біопсії для встановлення    етіології    синдрому внутрішньолегеневої     дисемінації
Борисова В. І., Обремська О. К.
15.45-16.00 Використання пневмоперитонеума в ранньому післяопераційному періоді в торакальних хворих
Демус Р. С.,  к.м.н  Конік Б. М.
16.00-16.10 Нагородження молодого вченого за кращу наукову роботу.
Член-кор. НАМН України, професор Горовенко Н.Г.
16.10-16.30 Обговорення доповідей, дискусія
16.30-16.45 Прийняття резолюції конференції, заключне слово академіка НАМН України, професора Фещенка Ю.І.

Місце проведення: ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України» (актовий зал), вул. Амосова, 10, Київ, 03680, Україна