Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України

7470
Керівник:

член-кореспондент НАМН України, д.м.н. Дмитро Вікторович Щеглов

Сайт: http://www.npc-kiev.com.ua
Контакти: 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32, корпус 5. E-mail: npcnrh@npc.kiev.ua
Телефон: (044) 439-36-94, (044) 254-12-95, факс: (044) 428-19-96

Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія – одна з наймолодших галузей сучасної медицини, їй виповнилось усього 35 років. Однак за цей короткий період, вона стала самостійною галуззю. Провідним науково-дослідним закладом, який займається проблемами судинної нейрохірургії центральної нервової системи (ЦНС), є ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії (Центр) НАМН України», заснований у 1997 році наказом Президії АМН України. Центр створений для подальшого розвитку та удосконаленню ендоваскулярних технологій з метою покращення діагностики та лікування різноманітних захворювань ЦНС, особливо, судинної патології головного та спинного мозку. Директор Центру – Щеглов Віктор Іванович,  професор, заслужений лікар України, лауреат в номінації “Вчений року” (Україна, 2000 р.), нагороджений медалями “Професіонал Росії” (2005, 2006 р.р). Він  – академік Всесвітньої Академії наук Комплексної Безпеки, президент благодійного фонду, член Асоціації нейрохірургів України, Європейської, Всесвітньої Асоціації нейрохірургів та інших. Указом Президента України нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ ступеню.

Головна мета діяльності Центру – проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-методичне супроводження та практична допомога лікувально-діагностичним закладам охорони здоров’я України в лікуванні хворих з різними ураженнями ЦНС, особливо, із судинною патологією; удосконалення технологій ендоваскулярних втручань на судинах головного та спинного мозку, при таких патологіях, як мішковидні аневризми, артеріовенозні мальформації, каротидно-кавернозні фістули, деякі пухлини мозку та окремі види епілепсії, різноманітні ішемічні ушкодження головного та спинного мозку та інші.

Протягом останніх 15 років ендоваскулярний напрямок в лікуванні хворих зі судинною патологією ЦНС розвивається революційним шляхом. Окремо треба зазначити той факт, що Центр являється не тільки засновником ендоваскулярного нейрорентгенохірургічного напрямку, а також піонером впровадження найсучасніших технологій, які використовуються в теперішній час у світі  для лікування зазначеної патології. Так, в Центрі у 2000 році, вперше в Україні, проведена оклюзія мішковидних аневризм вертебро-базілярного басейну за допомогою відокремлюючих спіралей Coils фірми Boston Scientific (USA). Центр є піонером в проведенні реконструктивних операцій при мішковидних аневризмах  головного мозку, коли виключення аневризми з церебрального кровообігу проводиться із збереженням батьківської артерії. Ця операція вперше була виконана  В.І. Щегловим ще у 1974 році за допомогою відокремлюючої балон-катетерної системи. Час показав, що стратегічний напрямок Центру був правильним. Ендоваскулярні технології розвиваються у всьому світі і являються єдиними  радикальними методами в лікуванні багатьох судинних захворювань. Наявність в клініці Центру новітніх технологій та великого досвіду його співробітників в цій галузі дозволили не тільки проводити, а й удосконалювати та розробляти різні методи ендоваскулярних втручань. За період існування Центру було розроблено та впроваджено в клініку понад 50 нових методів лікування та діагностики різноманітних захворювань ЦНС, які вплинули на підвищення ефективності лікування та скорочення його тривалості, зменшення кількості рецидивів і, як наслідок, повторних ендоваскулярних втручань. Накопичений досвід дозволив співробітникам Центру за допомогою різних засобів «адресної» доставки ліків досягти будь-якої ділянки головного мозку, не торкаючись його. Ці операції проводяться без скальпеля й без трепанації черепа, і є найбільше фізіологічними й високоефективними. Центр має найбільшу кількість успішних ендоваскулярних операцій  (більше 15000) при таких складних патологіях, якими є мішковидні  аневризми, артеріовенозні мальформації головного й спинного мозку; тромбози внутрішньочерепних артерій (проводиться тромболізис шляхом доставки вазоактивних речовин), ділятація звужених, стенозованих та спазмованих судин (ангіопластика або установка стентів). Подальший розвиток Центру відбуватиметься на основі вивчення існуючих проблем судинної патології головного та спинного мозку, розробки, удосконалення, поширення меж використання ендоваскулярних методів, спрямованих на покращення ангіографічного дослідження та лікування хворих з різними ураженнями ЦНС. Удосконалення технологій ендоваскулярних втручань за рахунок розробки нових засобів доставки та нових тромбуючих чи емболізуючих матеріалів, дозволить покращити навігацію при операції на судинах мозку, а також без ускладнень досягти будь-якої частини мозку, не травмуючи його. Все це дасть можливість знизити смертність серед хворих з судинною патологією головного та спинного мозку, покращити якість їх життя, повернути до праці більшість таких пацієнтів.