Пішов з життя Чернюк Володимир Іванович

1567

СУМУЄМО
СПІВЧУВАЄМО
ПАМ’ЯТАЄМО

Президія Національної академії медичних наук України з глибоким сумом сповіщає, що 30 грудня 2020 року пішов з життя член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, директор ДУ “Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України” Чернюк Володимир Іванович.

Володимир Іванович був відомим вченим-гігієністом з дослідження екстремальних впливів шкідливих виробничих чинників. Основними напрямками його наукової діяльності були дослідження механізмів ізольованої і комбінованої дії фізичних виробничих чинників; епідеміологічні дослідження професійних ризиків здоров’ю; проблеми професійного стресу та перевтомлення при змінній праці; розробка гігієнічних нормативів та регламентів в галузі безпеки праці та виробничого середовища.

Наукові розробки В.І.Чернюка склали вагомий внесок у розуміння суті фізіологічних механізмів енергетичного впливу шкідливих виробничих чинників фізичної природи на організм людини; закономірностей формування біологічних реакцій в умовах дискретної їх дії; у тому числі в процесі адаптації людини-оператора до змінної праці.

Під керівництвом Володимира Чернюка обґрунтовано наукові основи ергономічного конструювання сільськогосподарської техніки та розроблено низку державних стандартів, санітарних правил та інших нормативних документів для практичного втілення цього інноваційного принципу.

Чернюк Володимир Іванович — член наукової ради з теоретичної та профілактичної медицини НАМНУ, Голова Спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій, Голова Вченої ради Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України, Голова редакційної ради журналу «Український журнал з проблем медицини праці», член редакційної ради журналу «Охорона праці», Голова комісії з гігієнічного регламентування фізичних чинників та важкості і напруженості праці Комітету МОЗ з гігієнічного регламентування.

Президія Національної академії медичних наук України висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Івановича. Нехай світла пам’ять про нього назавжди залишається в серцях усіх, хто мав радість його знати.

Вічна пам’ять!