Сімнадцяті Данилевські читання

861

ЗВІТ
1-2 березня 2018 року, згідно з державним Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій на 2018 рік, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» сумісно з Харківською медичною академією післядипломної освіти МОЗ України та Харківським національним медичним університетом МОЗ України провели науково-практична конференцію з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Сімнадцяті Данилевські читання).

У роботі конференції взяли участь 324 осіб – представників 8-ми областей України, м. Києва, Лівану, Марокко, РФ.

Із привітанням до учасників конференції звернулись директор ДУ «ІПЕП ім. В.Я. Данилевського НАМН України» проф. Юрій Караченцев, проректор з наукової роботи ХНМУ проф. В. М’ясоєдов, заступник начальника Управління охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Г. Сіроштан, заступник директора, начальник Управління організації лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради О. Головіна. 

Виступаючі відзначили, що важливість проведення Данилевських читань обґрунтована нагальною необхідністю обговорення новітніх досягнень в галузі клінічної та експериментальної ендокринології для якнайшвидшого впровадження сучасних технологій в клінічну практику.

Такий формат конференції, що стала вже традиційною, представляє інтерес не тільки для фахівців-ендокринологів, а й для лікарів інших спеціальностей, що підтверджується активною щорічною участю в роботі конференції представників як вітчизняної, так і закордонної медично-наукової спільноти.

Програму конференції склали 52 доповіді (34 усних та 18 постерних), у т. ч. 24 – з проблем діабетології, 7 – тиреоїдології, 8 – ожиріння, 13 – з іншої ендокринної патології.
 
На конференції представлені та обговорені дані експериментальних та клінічних досліджень, які сприяли поглибленню уявлень щодо розвитку ендокринопатій: цукрового діабету, тиреопатології, ожиріння, порушень репродуктивної функції. Особливу увагу дослідників приділено створенню інноваційних засобів корекції вікових метаболічних розладів: охарактеризовано деякі метаболічні порушення та показано їх кореляцію з антропометричними показниками при наявності ожиріння; встановлено вплив ряду цитокінів, окисного стресу на прогресування метаболічних порушень та кардіоваскулярного ремоделювання у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу. 

У рамках конференції проведено наукову сесію «Стовбурові клітини в біології та медицині».

Учасники конференції мали можливість ознайомитись із виставкою фармацевтичних фірм.

За матеріалами конференції видано збірку тез.

Завершилась конференція підведенням підсумків роботи та врученням дипломів та грошових премій від ФК «Здоров’я» авторам кращих наукових робіт.

За участь у конференції видано 307 сертифікатів.