Відповідальність за здоров’я нації

2027

У науковому та медичному середовищі викликає велике здивування та обурення інформація, яка від імені в.о. Міністра охорони здоров’я Уляни Супрун поширюється у засобах масової інформації,  про те, що наче б то Інститути  Національної академії медичних наук України допускають нецільове використання бюджетних коштів, а медична допомога, яку надають в академічних клініках,  недоступна для громадян України .

Цільовим призначенням «Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України» (далі – Інститут) є надання медичної допомоги працюючому населенню; діагностика, лікування та профілактика професійних і виробничо-обумовлених захворювань, пов’язаних з впливом шкідливих і небезпечних чинників виробництва.

Клініка Інституту – це єдиний в Україні Республіканський профпатологічний центр, де надають високоспеціалізовану медичну допомогу працюючому населенню. Клініка функціонує як єдине ціле з науковим відділом професійної патології Інституту, слугує базою для тематичних наукових досліджень. Понад 80% хворих клініки – це тематичні хворі.

Пацієнтами нашої клініки  є прості громадяни України, працівники різних галузей виробництва, насамперед вугільної, металургійної, хімічної, нафтохімічної промисловості, сільськогосподарської галузі та інших. До нас звертаються на обстеження та лікування  хворі з усіх областей  України.

Про які обмеження доступу до медичної допомоги тут взагалі може іти мова?  Наведіть хоча б один приклад, хоча б одну скаргу на відмову надання такої допомоги!

Клініка Інституту – єдина установа, що має найвищі повноваження для встановлення зв’язку захворювання з умовами праці, у тому числі, в особливо складних випадках, коли доводиться вирішувати специфічні спірні питання. Тому хворі до клініки надходять за направленнями  місцевих органів охорони здоров’я,  за результатами періодичних медичних оглядів, за направленнями місцевих комісій профпатологічних служб, через громадську приймальню МОЗ. Немає жодних перепон для отримання висококваліфікованої діагностичної і лікувальної допомоги будь-яким громадянином України у клініці Інституту.

Щорічно в консультативно-поліклінічному відділенні здійснюється понад 25000 відвідувань пацієнтів з усіх регіонів України. У відділеннях стаціонару лікуються понад 2000 хворих з різними формами професійних захворювань.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 1998 року № 923 на базі клініки Інституту створено Український профпатологічний центр по встановленню зв’язку захворювання з умовами праці у особливо складних випадках. Центральна лікарська експертна комісія Центру щорічно розглядає понад 2000 таких справ.

З 2014 року на базі клініки функціонує реабілітаційне відділення для надання психологічної допомоги учасникам АТО, що постраждали від бойового стресу та членам їх родин. Запроваджено багаторівневий комплексний підхід з застосуванням медико-психологічних, психо-терапевничних, медикоментозних та не медикоментозних методів. Окрім традиційного фізіотерапевтичного комплексу, застосовується унікальне обладнання системи «Tоматіс» (нейро-сенсорна стимуляція), методики пневмопресингу, ударно-хвильова терапія, каніотерапія.

За ці роки реабілітаційну допомогу отримали близько 2000 учасників АТО. За об’єктивними даними оцінки ефективності реабілітаційних заходів встановлено, що відновлення функціонального стану організму відбувається у 55% комбатантів, суттєве покращення перебігу адаптаційних процесів спостерігається у 45% обстежених осіб. Це щодо ефективності надання реабілітаційної допомоги.

Виглядає дивним твердження У. Супрун, що в умовах районної лікарні можна забезпечити діагностичне обстеження пацієнта на рівні спеціалізованої наукової установи. Звичайно, прості клінічні і лабораторні обстеження – це не проблема. Одначе, коли виникає потреба у вузько-спеціальних дослідженнях, то проблеми  виникають  – і з діагностичним обладнанням, і з фахівцями-професіоналами. Зокрема, в Інституті медицини праці останнім часом, на основі застосування сучасних технологій інструментальних, клінічних та генетичних досліджень розроблено і вдосконалено стандарти діагностики професійних захворювань бронхо-легеневої системи у шахтарів вугільних шахт. Використовується унікальна Шеймпфлюглампа для діагностики задньої субкапсулярної катаракти кришталика ока.

Сучасні методи аналітичної хімії (хромато-мас-спектрометрія, атомно-емісійна спектрофотометрія з індуктивно зв’язаною плазмою) застосовуються для визначення вмісту важких металів в організмі людини у випадках хронічних інтоксикацій. Лише в нашому Інституті діагностується хвороба Вільсона-Коновалова, причиною якої є порушення обміну міді в організмі людини.

В.о.міністра годилося б знати, що далеко не всі обстеження пацієнта обмежуються аналізом крові і сечі!

Слід пам’ятати, також, що «стандарт» діагностики чи лікування не може бути догмою. Надання медичної допомоги часто потребує творчого підходу. Ось чому із глибини століть для нас зберіглася заповідь: «лікується не хвороба, а хвора людина».

Наукові установи НАМН України одночасно є Головними установами Республіканських проблемних комісій МОЗ та НАМН України, що формують державну політику в галузі розвитку фундаментальних і прикладних досліджень за відповідними напрямками, координують планування та виконання наукової тематики, впровадження результатів наукових досліджень у практику охорони здоров’я, підготовку висококваліфікованих наукових кадрів – докторів та кандидатів наук.

На адресу Інституту від МОЗ щорічно надходять десятки запитів щодо опрацювання різноманітних законодавчих, нормативних, регулюючих документів, що розробляються в Україні, або запозичуються із міжнародного досвіду для потреб Державного санітарного нагляду чи підтримки співробітництва з міжнародними організаціями (ВООЗ, МОП, ІСОН). У рамках спільного плану дій згідно угоди про співробітництво між НАМН України і МОЗ, що існувала до недавнього часу, це було звичайним явищем.

Відмови у допомозі з нашого боку ніколи не було.

Ми й надалі готові до співпраці. Проте вважаємо, що фейкові повідомлення, які поширюються в соціальних мережах від імені в.о. Міністра охорони здоров`я адресу Національної академії медичних наук України, – це обурливе, аморальне явище, яке є неприпустимим в демократичній, цивілізованій країні.

Державна установа «Інститут медицини праці

імені Ю.І. Кундієва НАМН України»