Видано наукову монографію «Неінфекційні захворювання в період та після збройних конфліктів»

777

Наприкінці 2022 року науковцями ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМНУ» за редакцією члена-кореспондента НАМН України, директора Національного інституту терапії імені Л.Т.Малої, професора Фадєєнко Г.Д. видана наукова монографія «Неінфекційні захворювання в період та після збройних конфліктів» (код ISBN 978-966-2149-86-9).

Сьогодення викликає необхідність нових рішень дедалі більшої кількості непростих завдань. Початок ХХІ століття ознаменувався появою потужних потоків інформації, світовою пандемією Covid-19 та війною росії проти України спочатку на сході, а нині і на всій її території, що вже має свої наслідки як сьогодні, так і у віддалений період, що призводить до прогресивного погіршення стану здоров’я на рівні популяції.

У зв’язку з цим науковий колектив ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМНУ», об’єднавши зусилля, опрацювавши досвід інших країн, що мали досвід участі у збройних конфліктах, видав монографію «Неінфекційні захворювання в період та після збройних конфліктів». У ній розглядаються питання щодо стану здоров’я населення під час та після воєнного часу, особливості перебігу, фактори ризику, надання медичної допомоги при найбільш розповсюджених неінфекційних захворюваннях серцево-судинної системи, органів травлення та інших, надаються систематизовані дані щодо найбільш вагомих біохімічних показників, які відображають реакцію організму на стрес у різні періоди, а також показники очікуваної тривалості життя в післявоєнний період на підставі досвіду інших країн.

Ця наукова монографія стане вагомим ресурсом не тільки для науковців, але і практичних лікарів, скерує дії не лише медичних працівників, але і громадських організацій задля вдосконалення співпраці із системою охорони здоров’я України.

Інформація надана ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України».