Вийшла чергова монографія “Акушерсько-гінекологічна допомога та збереження репродуктивного здоров’я у жінок в умовах збройного конфлікту”

2017

Вийшла 7-а книга серії науково-практичних робіт з узагальнення бойового досвіду медичного забезпечення АТО/ООС під керівництвом Головного редактора цієї серії – Президента НАМН України, академіка НАМН України, член-кореспондента НАН України, доктора медичних наук, професора В.І.Цимбалюка.

Колективна монографія присвячена вирішенню актуальної наукової проблеми щодо акушерсько-гінекологічної допомоги та збереження репродуктивного здоров’я у жінок в умовах збройного конфлікту. Розвиток цього напряму вимагає цілісного уявлення про здоров’я жінок, що проходять військову службу та з числа внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, висвічуються особливості захворюваності серед жінок — військовослужбовців, надання їм медичної допомоги , гендерні аспекти впливу умов військової служби та перебування у зоні бойових дій на їх психологічний стан. Питання про становлення та інволюцію репродуктивної функції у жінок з огляду на стрес-асоційований характер розладів репродуктивного здоров’я і досі залишається відкритим, а розробка підходів до їх профілактики потребує врахування комплексного впливу факторів воєнного середовища ще на етапі підготовки жінок до військової служби. Монографія висвітлює ці питання і позначає основні шляхи вирішення наявних проблем. Ця праця буде корисною у практичній роботі лікарів-гінекологів та інших фахівців амбулаторно-поліклінічної, госпітальної та санаторно-курортної ланки.