XXXIVth Workshop of the European Helicobacter and Microbiota Study Group (EHMSG 2021 – Virtual Congress)

614

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією у всьому світі, що виникла внаслідок COVID-19, 34 rd Workshop of the European Helicobacter and Microbiota Study, відбувся у віртуальному форматі.

Організатор конференції – Organiser: European Helicobacter and Microbiota Study Group / Alser Strasse 4, 1090 Vienna, Austria

Конгрес відбувся на он-лайн-платформі та поєднав дослідників з багатьох країн світу (Германія, Австрія, Італія, Іспанія, Велика Британія, США, Франція, Японія, Китай, Нідерланди, Україна та інші).

Основними питаннями, що розглядалися на Конгресі, були сучасні дані щодо епідеміології, етіопатогенезу, методів діагностики та лікування захворювань, асоційованих з інфекцією Н. Pylori, а також результатів аналізу мікробіому та ролі мікробіоти у розвитку та лікуванні численних хронічних захворювань (ожиріння, запальні захворювання кишечника, захворювання печінки, тощо).

Від ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМНУ» у EHMSG 2021 приймали участь та представили наукові дані у вигляді Е-постерної доповіді та публікації «Treatment and diagnosis of Helicobacter infection in Ukraine: successes and mistakes»:

  • Фадєєнко Галина Дмитрівна – д.мед.н., професор, директор ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМНУ», керівник відділу вивчення захворювань органів травлення та їх коморбідності з неінфекційними захворюваннями;

  • Нікіфорова Яна Василівна – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу вивчення захворювань органів травлення та їх коморбідності з неінфекційними захворюваннями.