Ювілейні терапевтичні читання до 100-річчя з дня народження Л.Т. Малої. АНОНС

646

Національна академія медичних наук України
Міністерство охорони здоров’я України
ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”
Харківський національний медичний університет
Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації
Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради
Го «Українська асоціація профілактичної медицини»
Харківське медичне товариство
11-12 квітня 2019 р. в конференц-залі ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України” відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю “Ювілейні терапевтичні читання. Клінічна та профілактична медицина: досвід та нові напрямки розвитку”, присвячену 100-річчю від дня народження академіка Л. Т. Малої.

Початок о 10.00 год.

До участі у конференції запрошуються вчені та висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей (терапевти, кардіологи, гастроентерологи, пульмонологи, нефрологи, епідеміологи, ендокринологи, клінічні фармакологи, лікарі-лаборанти), а також лікарі загальної практики – сімейної медицини.

У рамках конференції відбудуться:

 • виїзне засідання Президії Національної академії медичних наук України, присвячене пам'яті Академіка Л.Т.Малої. Нагородження працівників інституту з нагоди ювілейної дати;
 • презентація книги про Любов Трохимівну Малу;
 • вручення премії імені Л.Т. Малої від НАМН України;
 • зустрічі з представниками творчої інтелігенції, видатними діячами медичної галузі Харківщини.

Наукова програма передбачає пленарні доповіді та постерну сесію з обговоренням широкого кола питань.

Основні тематичні напрямки конференції:

 • висвітлення ролі Л. Т. Малої в становленні терапевтичної школи науковців та розвиток терапевтичного направлення в науці як в регіоні, так і на державному рівні;
 • участь Інституту терапії імені Л. Т. Малої в розробці основних положень профілактичної медицини;
 • оцінка ролі профілактики НІЗ в зміцненні здоров'я населення;
 • визначення стратегічного напрямку подальшого розвитку наукових досліджень в сфері профілактики НІЗ;
 • посилення ролі участі науковців в використанні інформаційних технологій для поширення напрацювань співробітників Інституту серед міжнародної спільноти.
 • міжнародне співробітництво в сфері профілактики хронічних НІЗ.

Конференція внесена до «Реєстру конгресів, з'їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться в Україні у 2019 році» і на неї розповсюджується Наказ МОЗ України, НАМН України № 699/41 від 23.06.2017, згідно якого дане запрошення є підставою для відрядження.

Форми участі в конференції:
1. усна доповідь і публікація тез;
2. стендова доповідь і публікація тез;
3. публікація тез.

Для участі в конференції необхідно до 08 березня 2019 р. надіслати заявку за запропонованою реєстраційною формою (форма заявки додається) та текст тез для публікації в матеріалах конференції. Після відправлення матеріалів необхідно обов’язково пересвідчитися в отриманні Вашого повідомлення.

УВАГА!  Вимоги до презентації доповідача:

 • презентація повинна бути виконана у програмі Microsoft Office Power Point та збережена у версії 2003/2007;
 • при наявності у презентації вбудованих відеороликів, відеофайли повинні бути розміщені в одній папці з презентацією.

При збереженні відеофайлів бажано використовувати стандартні відеокодеки або попередньо надіслати файли організаторам для перевірки їх якісного відтворення на обладнанні нашої установи.

УВАГА!  Вимоги до презентації постерної доповіді:

Оформлення постерної доповіді:
Формат А1 (841 х 594 мм) або А3 (297×420 мм). У верхній частині знаходиться назва роботи. Нижче вказуються ПІБ авторів і наукового керівника, назва установи, де виконана робота. Далі текст доповіді з малюнками та/або таблицями. Розмір шрифту на розсуд авторів.

Презентація АВТОРАМИ постерних доповідей проводиться під час перерви між пленарними засіданнями. У разі відсутності ДОПОВІДАЧА без поважних причин заявки на участь у конференції наступного разу прийматися не будуть.

Вимоги до оформлення тез:
Тези приймаються в редакторі тільки MS Word з розширенням «.doс» або «.rtf», у форматі А4 з полями з усіх сторін 25 мм без малюнків та графіків українською, російською або англійською мовами.
Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну.
Обсяг тез – 1 сторінка, шрифт Times New Roman, 14 пт, інтервал – 1,0.
Реєстраційні анкети треба подавати в редакторі MS Word з розширенням «.doс» або «.rtf».

СТРУКТУРА ТЕЗ: назва великими напівжирними літерами, прізвище та ініціали авторів напівжирними літерами, повна назва установи курсивом, далі текст роботи.

Наприклад:

ХРОНІЧНА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ У ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
Іванов С. М., Петров В. І.
Медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
Мета: оцінити вплив……….
Матеріали і методи: ……….
Результати: ……….
Висновок: ……….

Кожний з авторів може бути першим не більше, ніж у 3-х тезах.

Назва файлу складається із прізвища та ініціалів першого автора, порядковий номер тез і через дефіс назва міста, де проживає автор, наприклад: ІвановСМ1-Київ, ІвановСМ2-Київ і т.д.
Назва файлу реєстраційної анкети складається аналогічно, тільки із прізвища автора (співавтора) тез  – наприклад: РК1 Іванов СМ-Київ, РК1 Петров ВІ-Київ і т.д. Без реєстраційних анкет авторів тези прийматися не будуть.

УВАГА!


Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації, якщо надіслана робота не відповідає вимогам (тези повиннi точно вiдповiдати вимогам оформлення).
Редагування та коректорська правка тексту тез не передбачена. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори.

Тези та реєстраційні анкети учасників конференції можна надсилати за адресою:

ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, просп. Любові Малої, 2-А, Харків, 61039, Україна.
E-mail: tfedotova@gmail.com з позначкою «Конференція 11-12 квітня 2019 р.»

Телефони для довідок та спілкування:

факс/тел. (057) 370-61-79, (057) 373-90-28.
 

реєстраційна АНКЕТА УЧАСНИКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  з міжнародною участю
“Ювілейні терапевтичні читання. Клінічна та профілактична медицина: досвід та нові напрямки розвитку”, присвячена 100річчю від дня народження академіка Л. Т. Малої 
м. Харків, 11-12 квітня 2019 р.
 
1.  Прізвище, ім’я, по батькові (повністю українською мовою) ________________________________________________________________________
2. Місце роботи (установа, відділ), поштова адреса, індекс ______________________ ________________________________________________________________________
3. Адреса для листування, індекс __________________________________________ ________________________________________________________________________
4. Адреса електронної пошти:_______________________________________________ 
5. Телефон (оргкомітет гарантує збереження таємниці приватної інформації)
               робочий _______________домашній (мобільний) _______________________
6. Спеціальність (основна) _________________________________________________ 
7. Вчений ступінь, наукове звання, посада ____________________________________
8. Стаж роботи за спеціальністю ______________________________________
9.  Форма участі:
      – усна доповідь і публікація тез
 
Назва усної доповіді та ПІБ авторів (повністю українською, російською та англійською мовами), підкреслити доповідача: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

      – стендова доповідь і публікація тез
Назва стендової доповіді та ПІБ авторів (повністю українською, російською та англійською мовами): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     – тільки публікація матеріалів в збірнику конференції
 
10. Про необхідність бронювання готелю повідомте не пізніше, ніж за 10 днів до початку конференції.
 
Телефони для довідок та спілкування щодо участі фармфірм:
(057) 373-90-22 – Гріднєв Олексій Євгенійович