Заголовок

850

На засіданні президії НАМН України, що відбулася 10 квітня 2014 року з доповіддю про роль біомедичної інженерії у розвитку медичної науки і охорони здоров'я виступив професор Максименко В.Б.
Зокрема професор Максименко В.Б. наголосив, що в розвинених країнах інженерними проблемами в галузі охорони здоров'я опікуються представники такого напряму, як біомедична інженерія, що охоплює широке коло медичних технологій – від клітинної інженерії і медичної кібернетики до конструювання, експертизи, сервісного обслуговування і безпечної експлуатації медичної техніки і матеріалів.
 
Біомедична інженерія у 2000 р. визнана Радою Європи стратегічним напрямом економічного і соціального розвитку ЄС.
 
Біомедична інженерія – це міждисциплінарна науково – технічна галузь, яка поєднує інженерію і науку про  життя. Мета БМІ – залучення потенціалу фізико – технічних і математичних наук для вирішення фундаментальних проблем біології і медицини; підвищення рівня технічного та технологічного забезпечення охорони здоров’я.
Науковими напрямками біомедичної інженерії є:

 • Інженерна складова охорони здоров’я;
 • Інформаційні технології в біології і медицині;
 • Біоінженерія;
 • Інженерія спорту;
 • Реабілітаційна інженерія;
 • Регенеративна біоінженерія;
 • Інженерія біозахисту і біобезпеки;
 • Медична фізика і фізика живого.

 
У 21 столітті генні біотехнології впливатимуть на еволюцію людства, як фізика і хімія у 20- му.
Паралельно з генетикою розвиватиметься наука про створення штучних органів людини та автономних роботів…
Глобальний вплив на розвиток цивілізації здійснюватимуть біо-, нано- та інформаційні технології, а також дослідження в галузі фізики матеріалів.
Тісна взаємодія всіх цих сфер збільшить відстань між розвиненими країнами і тими, що розвиваються.
 
 Виходячи із світових тенденцій, прийнято Постанови Кабінету Міністрів України № 1719 від 13.12. 2006 р. і № 787 від 27.08.2010 р., які визначили підготовку бакалаврів за напрямом «Біомедична інженерія» і магістрів за спеціальностями «Біомедична інженерія», «Біотехніка та біосумісні матеріали», «Інформаційні технології в біомедицині».
Спільним рішенням НАН, НАМН України і НТУУ «КШ» заснований Міжвідомчий науково-навчальний центр серцево-судинної інженерії.
З 2011 р. в НТУУ «КШ» розпочата реалізація комплексної програми розвитку інженерної складової охорони здоров'я.
Паспорт професії покладений в основу навчальних програм в Україні і ЄС:
Біомедична інженерія:

 • Медична електроніка і моніторинг;
 • Медичні зображення;
 • Біоматеріали;
 • Біомеханіка.

Клінічна інженерія:

 • Гігієна;
 • Лабораторні і аналітична техніка;
 • Безпека і якість;
 • Медична електроніка і моніторинг.

Медична інформатика:

 • Обробка цифрових зображень і комп’ютерна графіка;
 • Зв’язок і інформаційні системи;
 • Медична статистика;
 • Обробка біосигналів.

Медична фізика:

 • Захист від радіації;
 • Дозиметрія і планування радіотерапії;
 • Медичні зображення;
 • Моделювання і симуляція.

 Таким чином, Україна розпочала рух у напрямку вирішення інженерних проблем охорони здоров'я, але треба відзначити, що у Державному класифікаторі професій відсутня професія «біомедичний інженер», досі не визначені роль і місце інженерних кадрів у системі охорони здоров'я. Це гальмує розвиток вітчизняної медичної промисловості, перешкоджає безпечній і ефективній експлуатації складної медичної техніки.