Сучасні підходи хірургічного лікування меланом райдужки і ціліохоріоїдальної області

1887

Хірургічне видалення пухлини не завжди дозволяє уникнути ускладнень. За даними ряду авторів (Линник Л.Ф., 2000; J.Garcia-Arumi et al, 2001 і ін.), основними інтраопераційними і післяопераційними ускладненнями при хірургічному лікуванні меланом циліарного тіла і судинної оболонки є:

– інтраопераційні (експульсивна кровотеча, частковий гемофтальм, геморагії в хоріоїдеї);

– післяопераційні (катаракта-40%, ексудативне відшарування сітківки- 16%, епіретинальна проліферація в макулі-8%, геморагії в сітківку-8%, гіпотонія, яка веде до субатрофії ока).

На базі відділу офтальмоонкології ДУ «Інституту очних захворювань і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» з метою зменшення перерахованих вище ускладнень було визнано за доцільне використовувати радіохвильовий ніж, який дозволяє як розсікати тканини, так і коагулювати судини.

Аналіз попередніх клінічних результатів показав, що використання високочастотної радіохвильової хірургії дозволяє у 28 з 30 пацієнтів зберегти високу гостроту зору. У решти 2 пацієнтів гострота зору була знижена до операції у зв’язку з супутньою патологією (катаракта, глаукома та ін.).