XIX Данилевські читання. АНОНС

1621
Фото з архіву. XVIII Данилевські читання

27-28 лютого 2020 року в м. Харкові відбудеться щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю “Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології” (Дев’ятнадцяті Данилевські читання) згідно Реєстру проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій на 2020 рік.

Пріоритетні програмні питання:

 • чинники і механізми формування ендокринопатій;
 • епідеміологія ендокринних захворювань: тенденції та прогнози;
 • сучасні технології діагностики, терапії і реабілітації хворих з ендокринною патологією;
 • удосконалення спеціалізованої ендокринологічної допомоги населенню.

Про місце проведення конференції буде повідомлено додатково.

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» спільно з Харківською медичною академією післядипломної освіти МОЗ Українита Харківським національним медичним університетом МОЗ України запрошують Вас взяти участь у роботі щорічної науково-практичної конференції

Умови публікації матеріалів конференції:

 • Тези українською або російською мовами необхідно надіслати до 15 січня 2020 року на E-mail: org@ipep.com.ua.
 • Файл у форматі MS Word, об’єм тез до 3 стор. A4, шрифт – Times New Roman 14 пт. через 1,5 інтерв., поля – 2,0 см з усіх сторін.
 • Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну.
 • У меті та висновках скорочення не допускаються!
 • Тези структуровані суворо за схемою: назва – заголовними літерами, з нового рядка – науковий ступінь (наприклад, д.б.н., к.мед.н.) та вчене звання (наприклад, проф., доц.), прізвище автора, ініціали, курсивом – назва установи, міста; вступ, мета, матеріали та методи, результати, висновки (див. приклад!). Обов’язково надати дані про авторів – ПІБ авторів (повністю), місце роботи, посада, контактні телефони, E-mail.
 • Вказати – усна, стендова доповіді або тільки публікація.
 • Ім’я файла, під яким потрібно надсилати тези, має починатися з прізвища першого автора.
 • Тези повинні містити результати власних спостережень, не включати малюнки та таблиці, від одного автора не більше двох тез, в автурі яких він на першому місці.
 • Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації, якщо надіслана робота не буде відповідати наданим вимогам. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори.

Публікація матеріалів у збірці тез – безкоштовна.

Як і в попередні роки, конкурсна комісія у складі провідних вчених наукових установ визначатиме кращі як усні, так і стендові доповіді.

За підсумками конкурсу передбачено нагородження лауреатів дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів та грошовими преміями.

Оргкомітет забезпечує:

 • видання тез і рекламних матеріалів;
 • технічними засобами демонстрації матеріалів доповідачів.

Контактні телефони оргкомітету:

 • (057) 700-45-39, 700-45-42;
 • тел./факс: (057) 700-45-38.
 • Моб. тел. +38-067-571-86-00 Козаков Олександр Вікторович, моб. тел.
 • + 38-067-919-01-27 Зубко Михайло Іванович.

Детальніше – на сайті ДУ ІПЕП за посиланням:

https://ipep.com.ua/data/admin/ckeditor/kcfinder/upload/files/2020/27-28_02_2020/inf_list.pdf?fbclid=IwAR0lNd1KVOuiuvTDgorAjOH4gg_KDS-5XBpYnSWohAPpdr8Ne3_0mE3ilIA

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» спільно з Харківською медичною академією післядипломної освіти МОЗ України та Харківським національним медичним університетом МОЗ України запрошують Вас взяти участь у роботі щорічної науково-практичної конференції